Tweedemonitor / Kamervraag / Het niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellenHet niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen

Keywords:
Zaaknummer: 2018z00808

2018Z00808 Vragen van de leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg (allen CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over het nietopgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen. (ingezonden 22 januari 2018)

1
Bent u bekend met het definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein van 16 november 2017 dat de aanbeveling bevat om het Loonkostenvoordeel (LKV) niet op 1 januari 2018 in te laten gaan maar een jaar uit te stellen? 1)

2
Ben u op de hoogte van het “Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing”, waarvan artikel 4, lid 4 stelt dat een definitief advies van het BIT, desgewenst met reactie, binnen vier weken dient te worden verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal?

3
Waarom heeft u het advies niet voor 14 december 2017 aan de Kamer gestuurd en dus voor de ingang van de LKV op 1 januari 2018 definitief werd?

4
Realiseert u zich dat het hier om een groot project gaat, waarbij de overheid jaarlijks meer dan 900 miljoen euro subsidie gaat betalen voor het in dienst nemen/houden van werknemers?

5
Kunt u voor de jaren 2015-2010 per jaar en per deelnemer (UWV, Belastingdienst en gemeentes) aangeven hoeveel het project in de raming zou gaan kosten?

6
Kunt u voor die jaren aangeven hoeveel er is uitgeven en hoeveel er geraamd is?

7
Wanneer is een integrale ketentest gepland of uitgevoerd voor het Lage inkomensvoordeel (LIV), de jeugd-LIV en de LKV? Wat zijn de resultaten van die testen?

8
Constaterende dat u op 15 januari 2018 schreef dat een aantal knelpunten is opgelost tijdens het BIT-advies, welke knelpunten zijn opgelost en welke knelpunten zijn niet opgelost?

9
Constaterende dat gemeentes nu al een doelgroepenverklaringen moeten opstellen, wanneer is het standaard aanvraagproces en de model doelgroepverklaring beschikbaar voor gemeentes? En kunnen UWV en SVB in de tussentijd alle niet gestandaardiseerde verklaringen aan?

10
Kunt u de Privacy Impact Assessment die is uitgevoerd aan de Kamer doen toekomen?
11
Constaterende dat het BIT op 16 november jl. constateert: “Echter, op dit moment zijn veel systemen nog niet af en voor sommige systemen is zelfs het ontwerp nog niet afgerond.”, kunt u aangeven om welke systemen het gaat?

12
Constaterende dat u volgens de wet u voor 15 maart 2018 de voorlopige berekeningen van de LIV moet sturen aan 80.000 werkgevers (over 350.000 werknemers), gaat dat lukken?

13
Klopt het dat u zeventien FTE geworven heeft om de aanvragen voor de naar schatting 70.000 LKV verklaringen handmatig in een excel bestand vast te gaan leggen?

14
Welke beleid- en verantwoordingsinformatie zal volgend jaar beschikbaar zijn om te zien of bepaalde risico’s (zoals gebruik van loonkostensubsidies voor buitenlandse werknemers en verdringingseffecten) zich wel of niet hebben voorgedaan?

15
Is er een ketenregisseur /ketenbureau met doorzettingsmacht?

16
Op welke wijze gaat u het invoeringsproces monitoren en de Kamer op de hoogte houden?

17
Hoe beoordeelt u zelf de gang van zaken rond de invoering?

18
Kunt u deze vragen binnen drie weken beantwoorden?

1) Bijlage bij Kamerstuk 34304, nr. 14


Gerelateerd

Het niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen

Een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk

Het bericht ’Grote ICT-projecten overheid zeker €1 mrd duurder dan begroot’

Het actief tegenwerken van Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips

De voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

Huisjesmelkers aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam, Nieuw-West

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl