Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Burgemeesters verbolgen over einde aan lintje voor brandweervrijwilligers’Het bericht ‘Burgemeesters verbolgen over einde aan lintje voor brandweervrijwilligers’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24784

2018Z24784

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Burgemeesters verbolgen over einde aan lintje voor brandweervrijwilligers’. (ingezonden 27 december 2018)

1
Bent u bekend met het bericht over het feit dat burgemeesters verbolgen zijn over het einde aan een Koninklijk lintje voor brandweervrijwilligers? 1)

2
Wat vindt u van het besluit van de Kanselarij der Nederlandse Orden om vanaf 2020 géén koninklijke onderscheiding meer toe te kennen aan brandweervrijwilligers die zich 20 jaar hebben inzet voor een veiliger Nederland?

3
Is het bericht juist dat de Kanselarij der Nederlandse Orden dit besluit in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en u heeft genomen?

4
Kunt u uitleggen waarom in een tijd waarin het kabinet extra geld vrij maakt voor de versterking van de positie van vrijwilligers bij de brandweer en de politie, een dergelijk besluit is genomen? Zo ja, kunt u dit nader uitleggen? Zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening dat een Koninklijk lintje het minste is wat de Nederlandse staat als blijk van erkenning kan terugdoen voor de helden van de vrijwillige brandweer? Zo nee, waarom niet?

6
Heeft u tijdens de totstandkoming van dit besluit overleg gevoerd met de vertegenwoordiging van de vrijwillige brandweer? Zo ja, wat vinden zij van het besluit? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u bereid in gesprek te treden met de Kanselarij der Nederlandse Orden om het besluit tot het stoppen met onderscheiden van leden van de vrijwilligere brandweer, te herzien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u dit doen?


1) Eindhovens dagblad, 20 december 2018: https://www.ed.nl/eindhoven/burgemeesters-verbolgen-over-einde-aan-lintje-voor-vrijwillige-brandweermensen~a11ea0a3/


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl