Tweedemonitor / Kamervraag / De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaartenDe nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24782

2018Z24782

Vragen van de leden Stoffer (SGP), Remco Dijkstra (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie), Von Martels (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten. (ingezonden 27 december 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het voorstel om het tarief voor tachograafkaarten opnieuw te verhogen?

2
Hoe waardeert u het voorstel van de producent van tachograafkaarten, Kiwa, om het tarief voor tachograafkaarten in 2019 opnieuw te verhogen, met ruim 5%? 1)

3
Is de veronderstelling juist dat het tarief voor de Nederlandse tachograafkaart substantieel hoger ligt dan de tarieven in omliggende landen? Is de veronderstelling juist dat een tachograafkaart in Duitsland slechts €40 kost?

4
Hoe waardeert u het prijsverschil tussen Nederlandse tachograafkaarten en die in omliggende landen?

5
Kunt u de uitkomsten van het benchmarkonderzoek naar de kostprijs en verkooptarieven van verschillende verkeer- en vervoervergunningen in verschillende landen naar de Kamer sturen?

6
Kunt u een eerste indicatie geven van de verschillen met betrekking tot tachograafkaarten?

7
Waarom is het nieuwe stelsel voor de Inspectie Leefomgeving en Transport- en Kiwa-tarieven voor verkeer en vervoer nog steeds niet definitief ingevoerd, in weerwil van de eerdere inschatting (bij de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat in 2017) dat het nieuwe stelsel per 1 juli 2018 in werking zou treden? Wanneer gaat dit gebeuren?

8
Is de veronderstelling juist dat het nieuwe tarievenstelsel zal zorgen voor een sterke daling van het Kiwa-tarief voor tachograafkaarten in verband met het uitgangspunt dat de prijzen kostendekkend moeten zijn en dat geen kruissubsidiëring plaats mag vinden?

9
Bent u bereid, mede gelet op de aangenomen motie Bisschop c.s. (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 45), de prijsverhoging op te schorten zolang het nieuwe tarievenstelsel nog niet van kracht is geworden?

1) https://www.transport-online.nl/site/98017/tln-voorstel-prijsverhoging-tachograafkaarten-misplaatst/


Gerelateerd

De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

Het bericht ‘Transporteurs boos over dure Nederlandse tachokaart: ‘In buitenland veel goedkoper’

De prijsverhoging van Priadel

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

De prijsverhoging van Fampyra

De regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

De verkeersveiligheid op de N36

Misstanden in het Europese wegtransport

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl