Het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa' en het bericht 'Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'

2018Z24777

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa' en het bericht 'Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'. (ingezonden 27 december 2018)

1
Kent u het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa’ 1) en het bericht ‘Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude’? 2) Wat is uw reactie hierop?

2
Is het wettelijk toegestaan onroerend goed waar beslag op is gelegd te verhuren, zoals de heer Staal doet? Zo ja, op grond van welke wetgeving? Als het wettelijk is toegestaan, vindt u dat dan een wenselijke situatie? Zo nee, bent u bereid om te onderzoeken of en hoe deze wetgeving aangepast kan worden?

3
Kent u voorbeelden van andere situaties waarbij beslag is gelegd op onroerend goed en dit onroerend goed vervolgens wordt verhuurd aan andere partijen? Zo ja, welke voorbeelden zijn dit en bent u bereid om enkele voorbeelden naar de Kamer te sturen?

4
Is in dit voorbeeld sprake van een woningonttrekking in de zin van de Huisvestingswet 2014? 3) Zo nee, waarom niet?

5
Is het waar dat de villa op Bonaire van de heer Staal nog steeds te huur is op Qvillas? 4) Heeft de heer Staal een vergunning om zijn villa te verhuren? Zo ja, kan deze vergunning worden ingetrokken door het openbaar lichaam Bonaire, en op grond waarvan?

6
Is het openbaar lichaam Bonaire van plan om handhavend op te treden, en heeft het daarvoor voldoende bevoegdheden en capaciteiten? Zo nee, deelt u dan de opvatting dat dit een risico geeft op meer overtredingen van de Huisvestingswet 2014? Bent u in dat geval bereid om te onderzoeken of en hoe bevoegdheden en capaciteiten uitgebreid kunnen worden?


1) Telegraaf, 17-12-2018; https://www.telegraaf.nl/nieuws/2926801/fraudeverdachte-verdient-aan-villa
2) Nieuwsuur, 19-10-2018; https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2255547-beslag-gelegd-op-huizen-erik-staal-om-miljoenenfraude.html
3) Uitspraak van de RvS van 7/02/2018, ECLI:NL:RVS:2018:428; https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93963&summary_only =
4) https://www.qvillas.com/villa-kwadrangolo/

Indiener(s)