Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokkenHet bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24645

2018Z24645

Vragen van de leden Karabulut (SP), Ploumen (PvdD) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokken. (ingezonden 21 december 2018)

1
Wat is uw reactie op het bericht dat Guatemala 72 uur geeft aan de 11 hoofdonderzoekers van de internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala (CICIG) om het land te verlaten? 1)


2
Waarom zijn de visa en diplomatieke onschendbaarheid ingetrokken?


3
Klopt het dat deze actie van de Guatemalteekse regering een directe schending is van het akkoord tussen de regering en de VN waarmee CICIG werd opgericht, en daarmee ook in strijd is met de grondwet, en mogelijk de veiligheid van personeel van CICIG in gevaar brengt?


4
Hoe kan CICIG haar uitstekende werk blijven doen als onderzoekers niet langer Guatemala in kunnen?


5.
Klopt het dat de getroffen hoofdonderzoekers van CICIG een sleutelrol spelen in het onderzoek en de berechting van ‘high impact cases’, ondermeer tegen de voormalige president en vice-president als ook de huidige president en enkele van zijn familieleden? Bent u het ermee eens dat deze actie cruciale processen in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid ernstig ondermijnt en daarnaast de onafhankelijkheid van de rechtstaat in Guatemala verder in gevaar brengt? Wilt u nu alvast uw steun uitspreken voor het verlengen van het mandaat van CICIG dat in september 2019 afloopt?


6
Wat is uw reactie op de toenemende aanvallen van de Guatemalteekse regering op voormalig hoofdaanklaagster Thelma Aldana – die nauw samenwerkte met CICIG - inclusief beschuldigingen van corruptie en oproepen aan het Openbaar Ministerie om haar strafrechtelijk te vervolgen? Hoe waarschijnlijk acht u dat deze aanvallen eveneens tot doel hebben de strijd tegen de straffeloosheid verder te verzwakken, onder andere door haar kandidatuur en deelname aan de aanstaande verkiezingen in 2020 onmogelijk te maken? Bent u bereid deze lastercampagne en bedreigingen aan het adres van Thelma Aldana te veroordelen en ervoor te pleiten dat haar recht om aan de verkiezingen mee te doen niet geschonden wordt?


7
Bent u bereid om het intrekken van de visa en verlies van immuniteit van de CICIG-onderzoekers onomwonden te veroordelen en er bij de Guatemalteekse regering op aan te dringen dat deze beslissing per direct wordt teruggedraaid? Zo ja, wanneer gaat u dit doen gezien de urgentie van de zaak en het feit dat elke dag telt? Zo nee, waarom niet?


8
Bent u bereid zich ervoor in te zetten dat ook de Europese Unie deze actie veroordeelt en aandringt op het intrekken van dit besluit, zodat de onderzoekers in Guatemala hun werk kunnen blijven doen? Zo nee, waarom niet?

1) “Gobierno da 72 horas a 11 investigadores y abogados de Cicig para abandonar el país”, Prensa Libre, 20 december 2018.


Gerelateerd

Het bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokken

De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala

Het bericht ‘Escalatie President Guatemala weert corruptie-aanklager VN’

Het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie

Paspoorthandel op Malta

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Bedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in Guatemala

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl