Tweedemonitor / Kamervraag / ABN medewerkers die de bonuswet omzeilenABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24103

2018Z24103

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiƫn over ABN Amro-medewerkers die de bonuswet omzeilen. (ingezonden 18 december 2018)

1

Herinnert u zich nog de antwoorden die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het vragenuur op 30 november 2018 in uw afwezigheid gaf over de berichtgeving dat medewerkers van ABN Amro de bonuswet omzeilen? 1)

2

Moet de bank openbaar rapporteren over ABN Amro Participaties over 2018? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om alsnog aan ABN Amro te vragen te rapporteren over dit belang in 2018?

3

Hoe hoog was de winst van ABN Amro Participaties over 2018, en hoeveel is daarvan uitgekeerd als dividend of terugbetaling van kapitaal?

4

Hoeveel natuurlijke personen hadden belangen in ABN Amro Participaties in 2017 en 2018, en hoeveel dividend werd uitgekeerd aan deze natuurlijke personen?

5

Kregen alle 16 betrokkenen een gelijk deel van de te verdelen 10 miljoen euro? Zo nee, hoe werd dit bedrag verdeeld en wat was de hoogste uitkering?

6

Aangezien bij de beantwoording werd gesteld dat de bonuswetgeving niet van toepassing was omdat de betrokkenen participeerden, een aandelenbelang hadden, hoe hoog was deze inleg in ABN Amro Participaties? Staat deze in verhouding tot de verkregen beloningen? Hoeveel risico liepen de betrokken medewerkers en in hoeverre is dit te herleiden tot de ontvangen bedragen?

7

Hoe verhoudt de gang van zaken zich tot de cao van ABN Amro? Vielen deze personen onder de cao? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre zijn deelnemingen in dochters acceptabel onder de cao?

8

Bent u het ermee eens dat met deze constructie tegen de geest van de bonuswet is gehandeld, omdat medewerkers van een bank op deze manier alsnog een hoge variabele beloning konden krijgen en het juist de bedoeling was deze te maximeren op 20 procent van het jaarsalaris?

1) Volkskrant.nl, 30 november 2018


Gerelateerd

Het niet verkopen van ABN AMRO en het miljardenverlies op deze aandelen

ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

Het bericht dat de compliance bij ABN-AMRO gedurende lange tijd tekortschoot.

Het volgens de toezichthouder falende witwasbeleid van ABN Amro

Voortdurende misstanden bij ABN Amro

Vervolging van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Gedupeerde consumenten door wurgkredieten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl