Tweedemonitor / Kamervraag / Onderzoek naar fraude bij VestiaOnderzoek naar fraude bij Vestia

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24102

2018Z24102

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek naar fraude bij Vestia. (ingezonden 18 december 2018)

1

Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen (ingezonden 15 november 2018) over het bericht ‘Onderzoek naar fraude door medewerkers Vestia’? 1)

2

Wanneer is het onderzoek van het forensisch bureau gestart? Wanneer is dit naar verwachting afgerond?

3

Bent u bereid de uitkomst van dit onderzoek naar de Kamer te sturen, zodra het onderzoek is afgerond? Zo nee, waarom niet?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 942


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 6598 )

Publicatiedatum
18 December 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl