Tweedemonitor / Kamervraag / Betere communicatie rondom de experimenten gesloten coffeeshopketenBetere communicatie rondom de experimenten gesloten coffeeshopketen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24097

2018Z24097

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over betere communicatie rondom de experimenten gesloten coffeeshopketen (ingezonden 18 december 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving in verschillende media over het dalende animo voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen? 1)

2

Deelt u de mening dat het mogelijk dalende animo bij gemeenten mede kan worden

veroorzaakt door een aantal hardnekkige misverstanden over de vormgeving van het experiment, zoals dat bij voorbaat vast zou staan dat na vier jaar het experiment stopt en terug moet worden gegaan naar de huidige situatie, ongeacht het resultaat (wat niet klopt)?

3

Kunt u uiteenzetten hoe het volgens u kon gebeuren dat er zoveel misverstanden zijn ontstaan?

4

Bent u bereid actief deze misverstanden bij gemeenten weg te nemen? Zo ja, hoe wilt u hierbij te werk gaan?

5

Kunt u uitleggen hoe u in de toekomst wil voorkomen dat bij gemeenten niet duidelijk is hoe de vormgeving van het experiment eruit ziet?

6

Hoe gaat u waarborgen dat gemeenten in de komende maanden precies te weten komen waartegen ze ‘ja’ of ‘nee’ zeggen, als het gaat om aanmelding voor deelname aan het experiment?

7

Deelt u de indruk dat de procedure tot en met de aanmelding op dit moment bij gemeenten onvoldoende duidelijk is? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, waaruit maakt u op dat dit wel voldoende duidelijk is?

8

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór de plenaire behandeling van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen?


1) https://www.trouw.nl/home/gemeenten-willen-niet-meedoen-aan-te-strenge-wietproef~a2115887/


Gerelateerd

Betere communicatie rondom de experimenten gesloten coffeeshopketen

Het verband tussen wietgebruik en psychoses

Het artikel ‘Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid’

De gesloten jeugdzorg

Het testen van zenuwgassen op proefdieren door Defensie

Het bericht dat energiebedrijven experimenteren met prepaid energie

Experimenten op 75 drachtige schapen door Wageningen Bioveterinary Research

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl