Tweedemonitor / Kamervraag / Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-PapoeaArrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23982

2018Z23982

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Helvert (CDA), Van Ojik (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea (ingezonden 17 december 2018)

1

Kent u het bericht ‘Mass arrests during commemorations of International Human Rights Day in West Papua'? 1)

2

Kunt u bevestigen dat tijdens vreedzame demonstraties voor mensenrechten in diverse steden in West-Papoea 137 demonstranten gearresteerd zijn?

3

Kunt u duiden wat de achtergrond van en de aanleiding tot deze arrestaties is geweest?

4

In hoeverre kunnen de arrestanten rekenen op een eerlijke procesgang?

5

Herinnert u zich dat u in antwoord op eerdere Kamervragen schriftelijke vragen diverse zorgpunten benoemde omtrent de situatie in de Indonesische provincies Papoea en West-Papoea, zoals geweldsincidenten tegen burgers, maar u ook de bemoedigende stappen benadrukte die zijn gezet onder president Widodo? 2) In hoeverre kan daadwerkelijk gesproken worden van (verdere) vooruitgang op het gebied van mensenrechten, klassieke vrijheden, en sociaaleconomische ontwikkelingen?

6

In hoeverre, en op welke manieren, heeft de Nederlandse bijdrage aan het Community Policing Programme dat doorloopt tot juli 2019, bijgedragen aan verbetering van de relatie tussen de politie en lokale gemeenschappen?

7

Blijft Nederland, ook in EU- en VN-verband, actief pleiten richting de Indonesische overheid voor persvrijheid en gelijke rechten voor de Papoeabevolking, en voor het stoppen en bestraffen van geweld tegen Papoea’s door onder meer leger en politie?

1) http://www.humanrightspapua.org/news/28-2018/386-mass-arrests-during-commemorations-of-international-human-rights-day-in-west-papua

2) Beantwoording vragen van de leden Van der Staaij, Ploumen, Van Helvert, Voordewind, Van Ojik, Ten Broeke, Karabulut, Sjoerdsma en De Roon over de onderdrukking van Papoea’s in Indonesië, 16 maart 2018


Gerelateerd

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

De Nieuwsuur-uitzending 'Nederlandse regering heeft morele verplichting West-Papoea te helpen'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De aanhoudende onlusten in West-Papoea

De benarde situatie van Papoea’s in Indonesië

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

De onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

Bloedvergieten op Papoea

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl