Tweedemonitor / Kamervraag / Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aansprekenHet feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23878

2018Z23878

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken (Ingezonden 14 december 2018)

1

Kent u het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken? 1)

2

Deelt u de mening dat om aangifte van seksueel geweld te kunnen doen een spoedig sporenonderzoek door een forensisch arts bij het Centrum Seksueel Geweld essentieel kan zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de mening dat slachtoffers van seksueel geweld zonder een financiële drempel aangifte moeten kunnen doen? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot bovenstaand feit? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

4

Deelt u de mening dat er geen eigen risico zou mogen zijn voor slachtoffers van seksueel geweld die zich bij het Centrum Seksueel Geweld melden? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.centrumseksueelgeweld.nl/kosten/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Toorenburg (CDA), ingezonden 14 december 2018 (vraagnummer 2018Z23872).


Gerelateerd

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De excuses en schadevergoeding voor slachtoffers van Zusters van de Goede Herder

Het melden van seksueel geweld

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sport

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl