Tweedemonitor / Kamervraag / De verwoestende effecten van GHB-gebruikDe verwoestende effecten van GHB-gebruik

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23874

2018Z23874

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verwoestende effecten van GHB-gebruik(Ingezonden 14 december 2018)

1

Herkent u het beeld dat in de serie “Tygo in de GHB” wordt geschetst dat de problemen rond GHB veel groter zouden zijn dan de officiële cijfers doen vermoeden? 1)

2

Wat zegt volgens u de informatie dat zeventig procent van de gebruikers die afkickt binnen drie maanden terugvalt in gebruik over de drug en wat zegt dit over de behandelmethode?

3

Is dit hoge percentage terugval na afkicken vergelijkbaar met andere landen? Zijn er landen die meer succesvol zijn in het langdurig laten afkicken van GHB-gebruikers?

4

Heeft u inzicht in wachtlijsten bij verslavingszorginstellingen voor GHB-verslaafden?

5

Hoe staat het met het in uw brief van 3 november 2016 aangekondigde pilotproject en heeft dit al een modelaanpak opgeleverd voor andere regio’s en gemeenten? Wordt deze modelaanpak al uitgerold? 2)

6

Welke instrumenten ziet u om zowel de omgeving als de verslaafde GHB-gebruikers zelf die onder invloed auto rijden, te beschermen?

1) EO, “Tygo Gernandt legt de wereld van GHB bloot”, 26 november en 3 december 2018 en “Tygo Gernandt: ‘Niets feestelijks aan partydrug GHB’”, Telegraaf 26 november 2018

2) Tweede Kamer, Vergaderjaar 2016-2017, kamerstuk 24077, nr. 384


Indiener

Anne Kuik (CDA)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)


Access ( 6547 )

Publicatiedatum
14 December 2018
Gerelateerd

De verwoestende effecten van GHB-gebruik

Bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat een 'Verwoestende nieuwe drug' in webshops te koop is

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl