Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden bij woningcorporatie MijandeMisstanden bij woningcorporatie Mijande

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23860

2018Z23860

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden bij woningcorporatie Mijande.(Ingezonden 14 december 2018)

1
Herinnert u zich uw antwoorden op de Kamervragen 1) over het bericht ‘Klokkenluider meldt misstanden corporatie Mijande: ministerie grijpt in’? 2)

2
Is het ondertussen al bekend of de koper meewerkt aan de teruglevering van de woningen die onder de getaxeerde verkoopprijs zijn verkocht? Zo nee, wanneer is dit wel bekend en bent u dan bereid om de Kamer hiervan op de hoogte te stellen?

3
Is het waar dat, indien de verkoper niet bereid is mee te werken, het maatschappelijk vermogen van de corporatie dan wel wordt aangetast? Zo ja, bent u in dat geval wel bereid om de voormalige corporatiebestuurder financieel bij te laten dragen aan de geleden kosten, in navolging van de motie Koerhuis c.s. 3) om corporatie(-bestuurder)s bij wanbestuur financieel te laten bijdragen? Zo nee, waarom niet?

4
Bent u bereid de Kamer op de hoogte te stellen zodra het interim-salaris van de huidige interim-corporatiebestuurder is opgenomen in de jaarrekening van 2018 van corporatie Mijande? Zo ja, wanneer verwacht u dit te kunnen doen? Zo nee, waarom niet?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 914

2) Tubantia, 01-11-2018, ‘Klokkenluider meldt misstanden corporatie Mijande: ministerie grijpt in’
3) Kamerstuk 29453, nr 469


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 6545 )

Publicatiedatum
14 December 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl