Tweedemonitor / Kamervraag / De precieze oorzaak van het ongeluk met een Apachehelikopter in MaliDe precieze oorzaak van het ongeluk met een Apachehelikopter in Mali

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23716

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Defensie over de precieze oorzaak van het ongeluk met een Apachehelikopter in Mali (ingezonden 13 december 2018).

Vraag 1

Deelt u de conclusies van het bericht dat de ware toedracht van het ongeluk met de Apachehelikopter in maart 2015 het gevolg was van een keten van oorzaken, waaronder die met de «servo actuator», maar ook gebrekkig onderhoud en een gebrekkig veiligheidsbewustzijn? 1 Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Waarom hebt u in de brief van 21 november 2016, noch in antwoord op Kamervragen, melding gemaakt van dit specifieke onderdeel als directe oorzaak van het ongeluk? 2

Vraag 3

Klopt het dat «twee jaar eerder» een rapport is opgesteld waarin een aanbeveling is gedaan om te komen tot een onderzoek «in de verbetering in de bestel en leveringsketen»? Zo nee, hoe zijn dan de feiten?

Vraag 4

Klopt het tevens dat de luchtmachtleiding toentertijd de aanbeveling naast zich neer heeft gelegd? Bent u bereid dit rapport naar de Kamer te sturen? 3

Vraag 5

Klopt het dat het hoogste doel de missie was en niet per se de veiligheid? Zo ja, is dat nog steeds zo en bent u bereid dat te veranderen? Kunt u dat toelichten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als het onderhoud zorgvuldiger gedaan was geweest? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kunt u een overzicht geven van de actuele concrete verbeteringen van het veiligheidsbewustzijn bij de luchtmacht en vooral het helikopterbeheer?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kerstens (PvdA), ingezonden 12 december 2018 (vraagnummer 2018Z23586 ) en Popken (PVV), ingezonden 12 december 2018 (vraagnummer 2018Z23587 ).


Gerelateerd

De toename van geweld in Mali

De precieze oorzaak van het ongeluk met een Apachehelikopter in Mali

Het bericht dat een konvooi met Nederlands legermaterieel is aangevallen in Mali

Het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden

De ontspoorde trein bij Voorburg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

Het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl