Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bouwen in het groen? Wel doen’Het bericht ‘Bouwen in het groen? Wel doen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23710

Vragen van het leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Bouwen in het groen? Wel doen» (ingezonden 13 december 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «Bouwen in het groen? Niet doen»? 1

Vraag 2

Bent u er vooraf van in kennis gesteld dat de rijksbouwmeester in de media een dergelijk standpunt zou innemen aangaande het woningbouwbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoe ziet u het publiek innemen van een dergelijk standpunt aangaande het woningbouwbeleid door een ambtenaar in het licht van uw ministeriële verantwoordelijkheid?

Vraag 4

In hoeverre hebben de uitspraken van de rijksbouwmeester invloed op de uit te voeren (woning-)bouwplannen?

Vraag 5

Bent u van mening dat de noodzakelijke stijging van de bouwproductie naar 75.000 woningen per jaar, zoals beschreven in uw brief van 16 november 2018, de hoogste prioriteit heeft? Zo ja, bent u nog steeds van mening dat bestuurders nu nog vooral binnen de stadsgrenzen bouwen, maar dat «het allebei moet: én binnenstedelijk én in het groen», zoals u heeft gezegd in het artikel «Bouw woningen in het groen»? 2

Vraag 6

Hoe ziet u de noodzaak voor een «leidende visie» vanuit het Rijk, zoals bepleit door de rijksbouwmeester, in het licht van de decentralisatie van het woonbeleid?


Gerelateerd

Het bericht ‘Bouwen in het groen? Wel doen’

Het bericht ‘ECB veroorzaakt twijfel over ‘groen’ en ‘bruin’ schuldpapier’

Het bericht 'Ook aardgas dreigt straks als ‘groen’ te worden gezien'

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

Het bericht 'Noodkreet bouwers – ‘Ruimte zat in Nederland’'

De stilgevallen woningbouw

De berichten 'Nederland moet haast maken met groen economisch herstel na de Corona-crisis' en 'We staan op een kantelpunt voor het klimaatbeleid'

Het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl