Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeelHet bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23587

Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel (ingezonden 12 december 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel? 1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat er een intern rapport bestaat, waarin een andere oorzaak staat vermeld dan de versie die de Kamer heeft ontvangen? Zo ja, hoe kan dat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de conclusie van het rapport dat een gebrek aan materieel, geld en trainingen hebben bijgedragen aan het ongeluk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel van dergelijke ongelukken moeten er nog komen voordat Defensie leert van zijn fouten?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom in uw ogen de Kamer over dit fatale ongeluk niet onjuist of onvolledig is geïnformeerd?

Vraag 5

Kunt u aangeven of de genoemde derde partij, dezelfde partij is als waar Defensie de Apache laat moderniseren, zoals genoemd in uw brief met Kamerstuknummer 27 830, nr. 234 ? Kunt u daarbij aangeven of een eventuele contractuele geheimhoudingsplicht onderdeel is van de huidige en nieuwe contracten met deze partij? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat hieruit wederom blijkt dat Defensie liever dergelijke incidenten geheim houdt, in plaats van eerlijk en open te communiceren met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de missiedruk te hoog is en was, en dat de Nederlandse regering de missie in Mali nooit had moeten aangaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid op deze vragen te antwoorden voor het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit van 19 december 2018?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kerstens (PvdA), ingezonden 12 december 2018 (vraagnummer 2018Z23586 ).


Gerelateerd

Het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel

Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

Apache-gevechtshelikopters boven Texel

Hartinfarcten die voor vrouwen bijna dubbel zo vaak fataal zijn dan voor mannen

Het bericht dat de korte training tijdens de Uruzganmissie fataal werd.

Het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden

De ontspoorde trein bij Voorburg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl