Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23586

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht «Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel» (ingezonden 12 december 2018).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel»? 1

Vraag 2

Hoe lang bent u al bekend met het gegeven dat de oorzaak niet een ontwerpfout was, maar een onderdeel dat verbogen is geraakt bij onderhoud door een externe partij in de Verenigde Staten (VS)?

Vraag 3

Waar vindt het onderhoud aan de helikopters op dit moment plaats? Kunt u zeggen of de externe partij nog steeds is betrokken bij het onderhoud? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt u over het onderhoud door deze externe partij?

Vraag 4

Hebt u, of overweegt u, de externe partij die het onderhoud heeft gedaan, waarbij het onderdeel is verbogen, aansprakelijk te stellen voor de schade? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke fase bevindt zich dit proces?

Vraag 5

Was u bekend met het feit dat het onderhoud door een externe partij uitgevoerd zou worden? Zo nee, waarom niet en heeft u contact gehad met de verantwoordelijke in de VS voor het inhuren c.q. uitbesteden van het onderhoud aan de externe partij?

Vraag 6

Waarom is de uitgebreide versie van het rapport over het ongeluk met de helikopter in Mali niet met de Kamer gedeeld? Waarom is dit rapport vertrouwelijk? Kunt u dit toelichten, in het kader van het nastreven van meer openheid omtrent incidenten (van welke aard dan ook) bij Defensie en het doorbreken van de gesloten cultuur?

Vraag 7

Wat is op dit moment de status van de beschikbare onderdelen, gereedschap en ander materiaal voor het eigen onderhoudspersoneel?

Vraag 8

Bent u bereid de uitgebreide versie van het rapport met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u deze vragen voor het algemeen overleg integrale aanpak veiligheid en integriteit beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

De toename van geweld in Mali

Het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel

Het bericht dat een konvooi met Nederlands legermaterieel is aangevallen in Mali

Hartinfarcten die voor vrouwen bijna dubbel zo vaak fataal zijn dan voor mannen

Het onderzoek naar de Lion Air-crash

Het bericht dat de korte training tijdens de Uruzganmissie fataal werd.

Het rapport ‘Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan’ van Stichting Het Vergeten Kind

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl