Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst’Het bericht ‘Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23171

2018Z23171

Vragen van de leden Kwint (SP) en Aartsen (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst’(ingezonden 6 december 2018)

1

Is het waar dat Nederlandse media uitgezonderd zijn van onderzoek door de Europese instelling East Stratcom en daarmee van plaatsing op EUvsDisinfo? Zo ja, wanneer kunnen wij hierover een officiële brief richting de Kamer verwachten? Zo nee, wat is in dat geval uw reactie op de documenten zoals benoemd in bijgevoegd artikel? 1)

2

Kunt u de Kamer een afschrift van deze afspraak doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u de Kamer garanderen dat er vanaf nu geen Nederlandse journalisten en/of media meer op deze lijst zullen verschijnen? Zo nee, waarom niet?

4

Door wie wordt EUvsDisinfo nu gefinancierd? Kunt u uitsluiten dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de kosten van dit bureau? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2261431-geen-nederlandse-media-meer-op-europese-nepnieuwslijst.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl