Tweedemonitor / Kamervraag / Het minder in dienst nemen door de Rijksoverheid van oudere werknemersHet minder in dienst nemen door de Rijksoverheid van oudere werknemers

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23046

Vragen van het lid Pieter Heerma (CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het minder in dienst nemen door de rijksoverheid van oudere werknemers (ingezonden 5 december 2018).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat de rijksoverheid in 2016 een bedrag van 68 miljoen euro heeft vrijgemaakt om bedrijven te stimuleren meer oudere werknemers aan te nemen, met als argument dat het «normaal moet worden om oudere werknemers aan te nemen»? 1

Vraag 2

Kunt u aangeven wat hiervan tot nu toe de resultaten zijn?

Vraag 3

Kunt u tevens bevestigen dat de rijksoverheid zelf, als werkgever, de afgelopen jaren relatief minder vijftigplussers in dienst heeft genomen? 2

Vraag 4

Kunt u precies aangeven hoeveel mensen van vijftig jaar en ouder er in de jaren 2015, 2016 en 2017, zowel absoluut als relatief, in dienst zijn genomen door de rijksoverheid?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de overheid als werkgever het goede voorbeeld moet geven en meer oudere werknemers aan zou moeten nemen en dat het «normaal moet zijn om oudere werknemers aan te nemen»?

Vraag 6

Kunt u verklaren waarom de rijksoverheid dit kennelijk tot nu toe «niet normaal vindt» en er (relatief) minder in plaats van meer werknemers van vijftig jaar worden aangenomen?

Vraag 7

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat er de komende jaren weer meer mensen van vijftig jaar en ouder worden aangenomen door de rijksoverheid?


Gerelateerd

De berichten ‘Werkgevers investeren te weinig in ouderen’ en ‘Oudere werkende genegeerd’

Het minder in dienst nemen door de Rijksoverheid van oudere werknemers

Het bericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft''

Huisjesmelkers aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam, Nieuw-West

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het bericht ‘Meer ontslagen na invoering nieuwe Arbeidsmarktwet'

Het bericht ‘Oudere chauffeur komt tot stilstand door dictaat Brussel’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl