Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië’Het bericht ‘Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22893

2018Z22893

Vragen van de leden Koopmans en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht ‘Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië’ (ingezonden 4 december 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië'? 1)

2

Klopt het dat de Russische autoriteiten vanaf nu wensen te worden ingelicht alvorens buitenlandse (marine)schepen gebruik willen maken van de Noordelijke Zeeroute?

3

Klopt het dat het (ook) internationale wateren betreft? Zo ja, hoe verhoudt dit besluit zich dan tot het zeerecht?

4

Deelt u de zorg dat dergelijke claims de internationale handel, stabiliteit en mogelijk ook de wetenschap – nu en in de toekomst - kunnen schaden?

5

Kunt u zich de oproep van het lid Becker inzake het herijken van de Arctische strategie in 2019 herinneren? 2) Zo ja, kunt u al inschatten wanneer de Kamer deze strategie, of de herijking van de vorige, kan verwachten?

6

Hebt u tevens kennisgenomen van de diverse berichten over toegenomen Russische onderzeebootactiviteit 3), de (voorbereiding van) plaatsing van Russische raketsystemen 4) en de bouw van een nieuwe militaire basis 5) in de Arctische regio? Zo ja, hoe beoordeelt u deze berichten? Deelt u de zorgen over deze militaire activiteit, in het bijzonder gezien de recente berichtgeving over Russische provocatie van Nederlandse en Britse mariniers in de regio, zoals recent beschreven door de commandant van het Korps Mariniers? 6)

7

Bent u bereid in de nieuwe Arctische strategie in te gaan op de recente geopolitieke ontwikkelingen in de regio, de betekenis van de toegang tot de Noordelijke Zeeroute, de maatregelen die worden getroffen om stabiliteit in deze regio te garanderen en hoe de Nederlandse strategie zich verhoudt tot de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) en de Defensienota enerzijds en de diverse relevante strategieën van onze bondgenoten anderzijds?


1) https://nos.nl/artikel/2261464-rusland-buitenlandse-marineschepen-niet-meer-zomaar-langs-kust-siberie.html

2) Kamerstuk 33694, nr. 19.

3) https://www.navytimes.com/news/your-navy/2018/11/28/commander-of-2nd-fleet-latest-to-sound-alarm-over-russian-subs/

4) https://www.newsweek.com/russia-new-missiles-war-arctic-us-looks-north-1231985

5) https://thebarentsobserver.com/en/2018/09/russia-builds-another-military-base-east-arctic

6) https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/14/russia-attempting-provoke-dutch-royal-marines-arctic-circle/


Gerelateerd

Het bericht ‘Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië’

Het bericht 'Inspectie: marine mag geen marineschepen in marinehaven laten afmeren'

Het bericht dat de marine niet meer in haar eigen haven zou mogen afmeren van de ILT

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Het bericht ‘EU-exportsancties Rusland te onduidelijk’

De dreiging van Rusland om het belastingverdrag met het Koninkrijk der Nederlanden op te zeggen en de gevolgen voor het Nederlandse mkb.

Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl