Tweedemonitor / Kamervraag / Het beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de PalestijnenHet beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22777

2018Z22777

Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. (ingezonden 3 december 2018)

1

Bent u bekend met de publicatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), waarin lesmateriaal ter beschikking wordt gesteld over het “conflict tussen Israël en de Palestijnen”, primair bedoeld voor scholieren op het vmbo-gl/tl, maar ook voor havo- en vwo-leerlingen? 1)

2

Heeft u ook kennisgenomen van de beschouwing van de historicus Jan Tervoort op de website van The Rights Forum, waarin indoctrinatie van scholieren vanuit het CIDI aan de orde wordt gesteld in zijn beschouwing van het lesmateriaal? 2)

3

Bent u bekend met de jaarlijks terugkerende collegereeks, waarin het CIDI studenten uitnodigt om “de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israëlische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen’’? 3)

4

Vindt u het wenselijk dat een organisatie als het CIDI in de gelegenheid wordt gesteld scholieren en studenten te voorzien van lesmateriaal? Zo ja, waarom vindt u dat?

5

Bent u van oordeel dat een organisatie als het CIDI die prat gaat op het bestrijden van antisemitisme en het niet schuwt om mensen met ook maar de minste kritiek op Israël weg te zetten als antisemieten, nog langer serieus is te nemen als gesprekspartner van de regering? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u van oordeel dat het CIDI niet neutraal-objectief is in het conflict tussen Israël en de Palestijnen? Deelt u de mening dat het CIDI lesmateriaal daarmee ook niet neutraal en objectief is, maar een gekleurde en partijdige visie bevat? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u van oordeel dat een organisatie als het CIDI dat zich weigert uit te spreken over de bewezen banden die door de regering van Israël worden onderhouden met antisemitische regimes, nog langer serieus is te nemen als gesprekspartner van de regering? Zo ja, waarom?

8

Deelt u de mening dat er van objectief lesmateriaal geen sprake meer kan zijn en bent u bereid om in te grijpen in deze ongewenste beïnvloeding? Zo nee, waarom niet?

9

Kunt u aangeven vanaf welk moment er door universiteiten (en wellicht ook hogescholen) studiepunten worden toegekend aan studenten die deze (jaarlijks terugkerende) collegereeks - die (mede) wordt georganiseerd door het CIDI - afsluiten met een paper?

10

Bent u bereid om ook deze praktijken te beëindigen? Indien nee, waarom niet?

12

Bent u van mening dat een organisatie als het CIDI dat optreedt als een uitgesproken pro-Israël-organisatie geen invloed mag krijgen binnen het onderwijsbestel? Indien u geen bezwaar heeft tegen deze invloed, kunt u dit toelichten?

12

Wilt u in overweging nemen om voortaan de organisaties Een Ander Joods Geluid en The Rights Forum, organisaties die wél objectief berichten over het Midden-Oosten, te betrekken bij de ontwikkeling van lesmateriaal en het verzorgen van eventuele colleges?


1) https://www.cidi.nl/nu-te-bestellen-geschiedeniskatern-over-het-conflict-tussen-israel-en-de-palestijnen/
vmbo-gl/tl: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - gemengde leerweg/theoretische leerweg
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs; vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

2) https://rightsforum.org/nieuws/cidi-indoctrineert-scholieren-zogenaamd-afgewogen-lesmateriaal-israel-palestina/

3) https://www.cidi.nl/events/schrijf-je-nu-in-voor-de-cidi-collegereeks-2019/


Gerelateerd

Het beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De digitale toegankelijkheid van lesmateriaal voor kinderen met een leesbeperking

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Demonstrerende Palestijnen die zijn doodgeschoten door het Israëlische leger in Gaza

Het bericht ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl