Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending ‘Voodoo maffia’De uitzending ‘Voodoo maffia’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22776

2018Z22776

Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) en Kuik (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de uitzending ‘Voodoo maffia’. (ingezonden 3 december 2018)

1

Kent u de uitzending van Brandpunt+ over ongedocumenteerde Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel? 1)

2

Bent u bekend met het gegeven dat in 2016 26.000 Nigeriaanse jonge vrouwen Europa via Libië in zijn gesmokkeld?

3

Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat mensenhandelaren Nigeriaanse vrouwen naar Nederland smokkelen onder beïnvloeding van het Voodoo ritueel?

4

Heeft u maatregelen genomen om deze specialistische vorm van mensenhandel te bestrijden? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat de cijfers van het aantal opgepakte mensenhandelaren betrekkelijk laag is ten opzichte van andere Europese landen?

6

Bent u bereid een specialisme binnen de politie in te richten dat zich richt op onderzoek naar en opsporing van slachtoffers van mensensmokkel en mensenhandel door de Nigeriaanse maffia?

7

Bent u bereid – in het kader van de Europese samenwerking - met de Belgische en Franse politie samen te werken teneinde daders en slachtoffers van de Nigeriaanse maffia op te sporen?

8

Ziet u mogelijkheden in het kader van de internationale samenwerking inzake het opsporen en sanctioneren van mensenhandelaren – zoals laatst de Veiligheidsraad VN-sancties heeft opgelegd aan zes mensenhandelaren in Libië – de Nigeriaanse maffia beter op de radar te krijgen?

1) https://www.npostart.nl/brandpunt/06-11-2018/KN_1702756


Indiener

Gert-Jan Segers (CU)

Anne Kuik (CDA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 6350 )

Publicatiedatum
3 December 2018
Gerelateerd

De uitzending ‘Voodoo maffia’

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

Het bericht 'Zwangere Afrikaanse asielzoeksters verdwijnen uit opvang'

Maximale ‘veilige’ geluidsniveaus bij concerten die alleen met oordoppen veilig blijken te zijn.

De uitzending van Undercover Nederland over de misstanden die plaatsvinden in een legale seksinrichting in Doetinchem.

De communicatie rondom de melding van de eerste coronabesmetting in Nederland

Het bericht ‘Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: ‘soms lastige vragen’

De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl