Tweedemonitor / Kamervraag / Seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursectorSeksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22685

2018Z22685

Vragen van de leden Van den Hul en Asscher (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector. (ingezonden 30 november 2018)

1

Bent u bekend met de resultaten van het enquêteonderzoek van Brandpunt+ naar seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector 1)?

2

Wat is uw reactie op de uitkomst dat bijna de helft van de 550 ondervraagde medewerkers in de cultuursector te maken heeft gehad met seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer en dat dit bij twee derde van hen voorkwam in het begin van hun carrière?

3

Herkent u de verhalen van seksueel overschrijdend gedrag binnen kunstacademies? Bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen?

4

Wat vindt u ervan dat van het kleine aantal slachtoffers dat überhaupt melding heeft gemaakt, 80 procent ontevreden is over de afhandeling van die meldingen? Gaat u hierover in gesprek met de betreffende klachtencommissies?

5.

Hoe zou een actieplan tegen seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector eruit kunnen zien? Bent u bereid dit op te pakken? Zo nee, waarom niet?

6

Deelt u de opvatting van de Kunstenbond dat de vaak onzekere dienstverbanden in de cultuursector de beschreven onveiligheid en machtsongelijkheid versterken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de onzekere positie van makers en medewerkers in de cultuursector mee te nemen in het hierboven verzochte actieplan?

7

Bent u bereid gehoor te geven aan het verzoek van meldpunt MoresOnline en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten om een onafhankelijk onderzoek te financieren 2)? Zo nee, waarom niet?

1). https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/enquete-metoo/

2). https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/bedrijfsleiding-op-de-hoogte-van-klachten-over-wangedrag-dirigent-pieter-jan-leusink/


Gerelateerd

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

Seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

De berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Het melden van seksueel geweld

Kinderen die seksueel zijn misbruikt en onvoldoende hulp krijgen

Het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

Onbetaalde banen in de culturele sector

Seksueel misbruik door tantramasseurs

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl