Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22678

2018Z22678

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’ (ingezonden 30 november 2018)

1

Kent u het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’? 1) Wat is uw reactie op de waarschuwing van het St Jansdal aan verzekerden met een budgetpolis bij Zilveren Kruis, dat zij dit jaar voor hun zorg niet meer terecht kunnen bij de ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk?

2

Is het waar dat mensen met een budgetpolis die al onder behandeling zijn geen hinder ondervinden van deze situatie?

3

Kunt u een inschatting maken van het aantal mensen dat hierdoor getroffen wordt?

4

Wat zijn de gevolgen voor mensen met een budgetpolis bij Zilveren Kruis die de komende weken zorg nodig hebben en die hun zorg graag in Lelystad of Harderwijk zouden willen ontvangen? Welke alternatieven zijn er beschikbaar voor deze groep mensen en wat zijn de implicaties van deze alternatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld qua reistijd?

5

Vindt u het niet bizar dat Zilveren Kruis Achmea eerst de IJsselmeerziekenhuizen failliet laat gaan, St Jansdal het ziekenhuis is waarmee een gedeeltelijke doorstart wordt gerealiseerd en vervolgens Zilveren Kruis Achmea geen contract met het ziekenhuis heeft afgesloten waardoor patiënten met een budgetpolis niet zonder hoge extra kosten in het ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk terecht kunnen?

6

Waarom is Zilveren Kruis niet bereid om tot een oplossing te komen voor deze verzekerden met een budgetpolis? Bent u bereid om Zilveren Kruis alsnog te vragen tot een oplossing te komen?

7

Wilt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?

1) https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165972/st-jansdal-pas-op-met-budgetpolis-zilveren-kruis


Gerelateerd

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

De bizarre ontwikkelingen in de strijd om patiënten na het faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'

Het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maanden

Haperend ziekenvervoer in Overijssel

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl