Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’Het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22498

2018Z22498

Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’ (ingezonden 29 november 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht over het uitstel van de nieuwe bekostiging van acute GGZ naar 2020? 1)

2

Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de nieuwe bekostiging anderhalve maand voor invoering uitgesteld wordt? Kunt u toelichten wat hier fout is gegaan?

3

Herinnert u zich uw brief van 27 november waarin u schrijft u dat er interpretatieverschillen bleken te bestaan tussen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars? 2) Kunt u toelichten waar deze interpretatieverschillen uit bestonden?

4

Hoe kan het zijn dat deze interpretatieverschillen pas zo laat (“in de loop van het inkoopproces”) naar boven kwamen terwijl de nieuwe module al dit voorjaar is vastgesteld?

5

Komen dit soort interpretatieverschillen vaak voor? Wat wordt er gedaan om deze verschillen te voorkomen of op te lossen? Waarom is het bij de bekostiging van de acute GGZ niet gelukt om de verschillen tijdig op te lossen?

6

Hoe kan het zijn dat het brede draagvlak voor de nieuwe bekostiging ineens weg is? Kan het zijn dat dit draagvlak er nooit was?

7

Welke financiële en personele consequenties ziet u door het uitstellen van de nieuwe bekostiging? Wat gaat dit betekenen voor de administratieve lasten en IT-systemen van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgprofessionals? Hoe kan dit in het vervolg voorkomen worden?

8

Deelt u de mening van de Nationale Zorgautoriteit dat het uitstellen van de bekostiging “zorgelijk” is? Kunt u inzichtelijk maken of er specifieke regio’s zijn waar het uitstel tot problemen gaat leiden? Wat wordt hier aan gedaan?


9

Kunt u toelichten wat u verstaat onder "de geest" als u schrijft dat er voor de acute GGZ afspraken gemaakt zullen worden in de geest van de generieke module Acute psychiatrie?

Welke concrete afspraken gaat u maken? Is er wel voldoende draagvlak om te werken in geest van de generieke module?

10

Herinnert u zich dat heeft aangegeven dat de acute zorg en beschikbaarheid daarvan “hard aan verbetering toe” zijn? Welke concrete verbeteringen gaat u per 1 januari 2019 waarmaken, ?

11

Wilt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over de GGZ op 6 december 2018?

1) https://www.skipr.nl/actueel/id36667-ggz-nederland%3A-nieuwe-bekostiging-acute-ggz-in-2020.html

2) “Ontwikkelingen Acute ggz” (1440398-183452-CZ)


Gerelateerd

Het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

Het bericht ‘NZa draait patiëntenstop Parnassia terug’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

De acute zorg op Voorne-Putten met het oog op aankomende wegwerkzaamheden (en afsluitingen) en de wens in de regio om het Spijkenisse Medisch Centrum op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis

Het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl