Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese UnieHet bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22264

2018Z22264

Vragen van lid Leijten (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie (ingezonden 27 november 2018)

1

Bent u bekend met het feit dat Spanje 5.778 nieuwe inwoners telt sinds begin van dit kalender door middel van hun “gouden visa”-systeem? 1)

2

Deelt u de analyse van Transparency International Spain dat er onvoldoende garanties in het Spaanse "gouden visa"-systeem zitten om witwassen te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, erkent u dat dit invloed heeft op de hele Europese Unie (EU)?

3

Klopt de bewering dat Portugal, Malta en Cyprus de minst strenge gouden visa-regelingen hebben? Wat is uw beoordeling van deze drie systemen?

4

Deelt u de opvatting van Eurocommissaris voor Justitie, Vera Jourová, dat de interne veiligheid van de EU risico loopt doordat lidstaten regelingen hebben voor superrijken om paspoorten te kopen (“gouden visa”-regeling)? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

5

Deelt u de mening dat het verkrijgen van een nationaliteit niet gezien moet worden als goed dat gekocht kan worden, waardoor het burgerschap wordt ondermijnd?

6

Deelt u ook de conclusies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over het hoge risico van deze “gouden visa”-regelingen op belastingontduiking? (3) Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Wat is uw reactie op de aanwezigheid van twee Europese lidstaten (Cyprus en Malta) op de zwarte lijst van de OESO met betrekking tot deze "gouden visa"-regelingen?

8

Erkent u dat dit probleem zich niet alleen beperkt tot de landen op zwarte lijst zelf, maar gevolgen heeft voor alle Europese lidstaten door het vrij verkeer van vestiging en vrij verkeer van kapitaal dat burgers van een EU-lidstaat toegekend is? Zo nee, waarom niet?

9

Ziet u ook niet in dat in Europees verband we maar zo sterk zijn als de zwakste schakel, zolang we de vier grenzeloosheden van de interne markt niet inperken? Zo nee, waarom niet?

10

Deelt ook onze inlichtingendienst (AIVD) de zorgen van haar Britse counterpart over de risico’s op witwassen en belastingontduiking als gevolg van deze "gouden visa"-regeling? Zo nee, waarom niet?

11

Hoeveel paspoorten heeft Nederland verstrekt aan mensen die ‘voldoende geld’ meebrengen om toegelaten te worden tot het Nederlanderschap? 4)

12

Hoe verhouden uw eerdere antwoorden op Kamervragen over de nationale bevoegdheid van staten om te bepalen wie zijn onderdanen zijn zich tot de aankondiging van Eurocommissaris Jourová dat zij met een voorstel voor beperkende maatregelen gaat komen? 5)

13

Deelt u de mening dat het de voorkeur geniet dat er intergouvernementele afspraken worden gemaakt tussen de EU-lidstaten om de interne veiligheidsrisico’s te bestrijden zonder dat er sprake is van bevoegdheidsoverdracht? Zo ja, bent u bereid hier initiatief op te nemen? Zo nee, waarom niet?

1)

https://elpais.com/elpais/2018/11/26/inenglish/1543231548_578100.html

2)

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/16/golden-passports-threaten-european-security-warns-eu-commissioner?CMP=share_btn_tw

3)

https://www.theguardian.com/business/2018/oct/16/tax-evasion-oecd-blacklist-of-21-countries-with-golden-passport-schemes-published

4)

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/golden-visa-foreign-investors-netherlands

5) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3026


Gerelateerd

Het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie

Gouden paspoorten en visa

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Paspoorthandel op Malta

Het bericht ‘Moordende rapper scoort gouden plaat in de bajes’

Het bericht dat visa en paspoorten te koop zijn voor superrijken

Het in de ban doen van de Gouden Eeuw

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl