Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22060

2018Z22060

Vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’(ingezonden 23 november 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht “Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao? 1)

2
Kunt u aangeven welke buitenlandvergoeding overeengekomen is?

3

Kunt u aangeven hoeveel de forfaitaire buitenlandvergoeding bedroeg sinds september 2017?

4
Kunt u de onderliggende contracten aan de Kamer doen toekomen (over de periode 2015 tot heden)?

5
Wanneer heeft welke bewindspersoon toestemming gegeven voor deze contracten?

6
Zijn de contracten rechtmatig opgesteld?

7
Zijn de contracten doelmatig opgesteld?

8
Zijn de contracten rechtmatig uitgevoerd, met name op het punt van de genoten forfaitaire vergoedingen, gezien de omstandigheid dat slechts een beperkt aantal dagen gereisd is?

9
Moet een ambtenaar een forfaitaire vergoeding die hij ontvangt voor verblijf buiten Nederland terugbetalen als hij niet naar het buitenland reist?

10
Moet een ambtenaar, die een netto forfaitaire vergoeding genoten heeft voor een reis die hij niet gemaakt heeft (of die fors korter geduurd heeft dan waarvoor de forfaitaire vergoeding bedoeld is), die vergoeding opgeven als loon en daar belasting over betalen?


11

Indien een ambtenaar een netto forfaitaire vergoeding genoten heeft voor een reis die hij niet gemaakt heeft (of die fors korter geduurd heeft dan waarvoor de forfaitaire vergoeding bedoeld is), telt de forfaitaire vergoeding dan mee voor het inkomen als bedoeld in de Wet normering topinkomens (WNT)?


12

Heeft u een inhoudelijk en moreel oordeel over de verstrekte vergoedingen en de wijze waarop daarmee is omgegaan?

13

Wilt u de Auditdienst Rijk de opdracht geven de totstandkoming en de uitvoering van dit contract te onderzoeken?

14

Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

1) https://nos.nl/artikel/2259512-topambtenaar-kreeg-ruim-40-000-euro-voor-achttien-dagen-curacao.html

Indiener

Pieter Omtzigt (CDA)

Harry van der Molen (CDA)

Joba van den Berg (CDA)


Gericht

Menno Snel (D66)

Kajsa Ollongren (D66)


descriptionAccess ( 6232 )

Publicatiedatum
23 November 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’

Het graaigedrag rondom een Nederlandse topambtenaar op Curaçao

Een gesponsorde reis van een Arnhemse topambtenaar naar Saoedi-Arabië

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’

De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

Het bericht ‘MKB-Nederland wil wettelijke betaaltermijn voor 'groot aan klein' naar 30 dagen’

Het bericht dat sigaretten kopen onder de achttien te makkelijk blijft

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl