Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’Het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21912

2018Z21912

Vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van Financiën over het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’(ingezonden 22 november 2018)

1

Wat is uw reactie op de uitspraak van voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie dat de koopkrachtplaatjes ‘voor geen meter’ kloppen? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

2

Klopt het volgens u dat de uitgaven voor middeninkomens vanuit allerlei hoeken stijgen en zij er uiteindelijk op achteruit gaan in plaats van op vooruit? Zo neen, waarom niet?

3

Hebt u een beeld van de ontwikkeling van de lokale lasten, die volgens de heer Castelein een oorzaak zijn van het feit dat middeninkomens amper hebben geprofiteerd van het economisch herstel? Zo neen, bent u bereid dit te onderzoeken teneinde een goed beeld te kunnen vormen van de besteedbare inkomens van huishoudens?

4

Hoe heeft het besteedbare inkomen van Nederlandse huishoudens zich ontwikkeld in de periode 2008-2018? Hoe heeft het besteedbare inkomen van huishoudens in andere EU-lidstaten zich ontwikkeld? Kunt u een totaaloverzicht verschaffen?

5

Zegt het gegeven dat veel mensen die bij de voedselbank komen tot de zogenaamde middengroep behoren u ook dat de koopkracht van deze huishoudens hoognodig toe is aan een forse stijging? Zo neen, waarom niet?

6

Wat vindt u ervan dat de ontwikkeling van het inkomen, volgens het Centraal Planbureau (CPB), bijna 13%-punt is achtergebleven bij de ontwikkeling van de economie? Welke verklaring hebt u daarvoor? Hoe gaat u ervoor zorgen dat een groter deel van de groei naar huishoudens gaat? 2)

7

Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Acht redenen waarom de lonen achterblijven’? 3) Kunt u aangeven of u dezelfde oorzaken ziet voor de achterblijvende lonen?

8

Welke verklaring hebt u voor het feit dat de gemiddelde reële loonsverhoging in 2019 slechts 0,7% bedraagt en daarmee nog onder die van 2018 komt te liggen? 4)

9

Kunt u aangeven welke loonstijging het CPB raamde ten tijde van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019? In hoeverre klopt deze veronderstelling nog?


10

Gaat het kabinet zich net zo hard inzetten voor een forse verhoging van de besteedbare inkomens van gewone huishoudens als voor de enorme verlaging van de winstbelasting voor multinationals? Kunt u uw antwoord toelichten?

11

Hoe verklaart u dat in de periode 2002-2017, terwijl het bbp fors steeg, het reëel beschikbaar inkomen per capita daalde? Heeft dit te maken met een eenzijdige blik op verlaging van de staatsschuld en belastingverlagingen voor multinationals of liggen hier andere oorzaken aan ten grondslag? Kunt u uw antwoord toelichten? 4)

12

Wat gaat u doen om de trend, zoals beschreven in vraag 11, te keren?

1) https://www.telegraaf.nl/financieel/2822992/koopkrachtplaatje-middeninkomens-klopt-niet

2) Macro Economische Verkenning 2019 (MEV), CPB https://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2019

3) https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/augustus/acht-redenen-waarom-de-lonen-achterblijven/

4) Nederlandse werknemer kan fluiten naar grote salarissprong in 2019 https://fd.nl/economie-politiek/1278437/nederlandse-werknemer-kan-fluiten-naar-grote-salarissprong-in-2019

5) CPB Antwoorden Kamervragen Macro Economische Verkenning (MEV) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/28/CPB-Antwoorden-Kamervragen-Macro-Economische-Verkenningen-mev


Gerelateerd

Het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht 'Wouter Bos over Invest-NL: voor minder dan 5 miljoen hoef je hier niet aan te kloppen'

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl