Tweedemonitor / Kamervraag / Vluchtelingen die eigen woonunits bouwenVluchtelingen die eigen woonunits bouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21688

2018Z21688

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vluchtelingen die eigen woonunits bouwen (ingezonden 21 november 2018)

1

Kent u het bericht ‘Vluchtelingen bouwen eigen woonunits in Panningen’? 1)

2

Op basis waarvan wordt de in het artikel gesuggereerde “boete” gebaseerd? Klopt het dat hier bedoeld wordt dat de provincie in het uiterste geval zelf de huisvesting van statushouders in een gemeente kan overnemen, maar pas na diverse andere stappen te zijn doorlopen? Kunt u een overzicht geven hoe dat proces er uit ziet?

3

Is het waar dat er met dezelfde tijd en moeite meer tijdelijke huisvesting kan worden geplaatst dan vaste huisvesting kan worden gebouwd? Zo ja, deelt u de mening dat tijdelijke huisvesting voor statushouders kan helpen om de druk van de overvolle asielzoekerscentra (AZC's) en de woningmarkt te halen?

4

Deelt u de mening dat het in het artikel genoemde project onderdeel kan worden van het voorstel om ervaring op te doen met flexibele, tijdelijke en sobere woonoplossingen voor statushouders, bijvoorbeeld in combinatie met arbeidsmigranten en/of studenten?

1) https://www.1limburg.nl/vluchtelingen-bouwen-eigen-woonunits-panningen


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 6185 )

Publicatiedatum
21 November 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl