Tweedemonitor / Kamervraag / De onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-ZuidDe onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21416

2018Z21416

Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid. (ingezonden 19 november 2018)

1

Kunt u een actualisatie geven van de antwoorden die gegeven zijn op 30 augustus 2017 op de Kamervragen over de onbewaakte spoorwegovergang in Santpoort-Zuid? 1)

2

Klopt het dat de beoogde weg er nu feitelijk niet is en ook niet in gebruik is genomen begin 2018 zoals toen geantwoord is? Zo ja, kunt u de achtergronden van deze vertraging schetsen? Kunt u aangeven wanneer de beoogde weg er wél zal zijn?

3

Klopt het dat vergunning is verleend voor de parallelweg, maar dat feitelijke aanleg achterwege blijft? Zo ja, kunt u de achtergronden van deze vertraging schetsen?

4

Deelt u de conclusie dat het een druk spoor betreft (het betreft een dubbel spoor traject Haarlem-Uitgeest, waaronder ook Tata-steel, intercity’s, sprinters (4 treinen per uur), vrachttreinen (veel en op verschillende tijdstippen) en lege treinen (ochtend) om elders te starten en losse locomotieven)?

5

Is het u bekend dat de zuidelijke spoorwegovergang iedere dag gebruikt wordt door normaal agrarisch verkeer, onder andere met pensionpaarden? Zo ja, deelt u dan ook de conclusie dat het aldaar gevaarlijk is om met een paard aan de hand deze onbewaakte spoorwegovergang (kijkend in een bocht) over te steken?

6

Is het u bekend of ProRail klachten van omwonenden heeft ontvangen inzake de veiligheid? Zo ja, hoeveel klachten betreft het?

7

Wilt u aangeven op welke wijze u met een strakke planning dit dossier wilt afsluiten?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2563


Gerelateerd

De onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

De voornemens omtrent landonteigening in Zuid-Afrika

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'

De ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening

Het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl