Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampusHet bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampus

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21307

2018Z21307

Vragen van de leden Futselaar (SP) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampus (ingezonden 16 november 2018)

1

Kent u het bericht ‘Hoe de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampus’? 1) Wat is uw reactie daarop?

2

Hoe beoordeelt u het gegeven dat ondanks de duidelijke ‘nee’ tegen een branchcampus in Yantai, het FSE Programma Team Yantai van de faculteit Science and Engineering nog altijd blijft doorwerken aan ‘Yantai’? Gaat u de RUG hierop aanspreken?

3

In hoeverre is het Memorandum of Understanding dat is aangegaan met de Chinese partijen juridisch bindend? In hoeverre was u op de hoogte en was u akkoord met deze overeenkomst?

4

Hoe beoordeelt u het risico op de schadeclaims en hoe gaat u om met eventuele schadeclaims die de RUG mogelijk gaat krijgen? Acht u het wenselijk dat onder dreiging van China beleid wordt uitgevoerd?

5

Indien er een schadeclaim komt, is het dan mogelijk dat deze uit publieke middelen wordt betaald? Kan u dit voorkomen?

6

Gaat u de RUG aanspreken op het feit dat de Universiteitsraad onvoldoende is ingelicht? Welke consequenties kunnen er verbonden zijn als het College van Bestuur de Universiteitsraad niet de rechten geeft die ze toebehoort, bijvoorbeeld een adviesrecht bij grote veranderingen?

1) http://democratischeacademie.com/chineseclaims/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl