Tweedemonitor / Kamervraag / Het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocatiesHet verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21037

2018Z21037

Vragen van de leden Bouali en Groothuizen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties(ingezonden 14 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Tientallen Vietnamese minderjarigen verdwenen uit opvang’? 1)

2

Kunt u het exacte aantal Vietnamese migranten, die als minderjarig geregistreerd stonden en de afgelopen jaren zijn weggelopen uit opvanglocaties tussen 2013 en het voorjaar van 2018, benoemen? Kunt u uw antwoord uitsplitsen per jaartal, vanaf 2013?

3

Hebben alle Vietnamese minderjarigen die het hier betreft zich beschermd geweten door de maatregelen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getroffen heeft teneinde jongeren beter te beschermen tegen gevaren die hun ontwikkeling kunnen bedreigen zoals bedoeld in de brief van uw voorganger van 5 september 2016? 2) Zo ja, waarom ging het toch mis? Zo nee, waarom niet?

4

In hoeverre is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals onderzocht in het onderzoek naar de verdwijningen van Vietnamese minderjarigen uit de beschermde opvang in 2015?

5

Ziet het Openbaar Ministerie aanleiding om – net als in 2015 – een mensensmokkelonderzoek te starten? Zo ja, kunt u daarvan het tijdspad schetsen? Zo nee, waarom niet?

6

Vormt de vermissing van tientallen Vietnamese migranten voor u aanleiding het protocol bij vermissing van het COA te gaan herzien? Zo ja, op welke punten en wanneer? Zo nee, waarom niet?

7

Welk beeld hebben de politie-eenheden inmiddels over de organisatie achter deze mensensmokkel? Ziet u mogelijkheden deze organisatie aan te pakken? Zo ja, hoe dan?

1) https://nos.nl/artikel/2258168-tientallen-vietnamese-minderjarigen-verdwenen-uit-opvang.html

2) Kamerstuk 27 062, nr. 103.


Gerelateerd

Het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

Het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen

Verdwenen Vietnamese kinderen

Het artikel ‘Burgemeesters roepen na gewelddadig weekeinde op tot messenverbod voor minderjarigen’.

Verslavende games voor minderjarigen

Geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken

De opvang van de Afrikaanse olifant uit circus Freiwald.

Het bericht ‘VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl