Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden bij woningcorporatie MijandeMisstanden bij woningcorporatie Mijande

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20760

2018Z20760

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden bij woningcorporatie Mijande (ingezonden 12 november 2018)

1

Kent u het bericht ‘Klokkenluider meldt misstanden corporatie Mijande: ministerie grijpt in’? 1)

2

Wat is uw reactie op dit bericht? Hoe is dit toch nog mogelijk, ondanks de nieuwe Woningwet?

3

Hoe zit het met corruptie bij woningcorporaties? Hoe vaak wordt er door de Autoriteit Woningcorporaties ingegrepen?

4

Is er voldoende informatie beschikbaar bij de Autoriteit Woningcorporaties om dergelijke casussen goed te kunnen controleren? Hoe verhoudt deze casus zich tot de oproep aan corporaties om minder te verantwoorden? Deelt u de mening dat dit tegenstrijdig is? Zo nee, waarom niet?

5

Had u van deze casus geweten als de klokkenluider er niet was geweest? Krijgen klokkenluiders genoeg bescherming wanneer zij dergelijke corruptiezaken naar buiten brengen? Zo nee, wat gaat u daar aan doen?

6

Draagt de voormalige corporatiebestuurder financieel bij aan de geleden kosten, in navolging van de motie-Koerhuis c.s. (Kamerstuk 29453, nr. 469) om corporatie(bestuurder)s bij wanbestuur financieel te laten bijdragen? Zo nee, waarom niet?

7

Is het waar dat de huidige interim-corporatiebestuurder de heer R. is? Wat is het interim-salaris van de heer R. ? Valt dit interim-salaris bij corporatie Mijande wel binnen de beloningscode voor bestuurders van corporaties, in tegenstelling tot het interim-salaris van de heer R. bij corporatie Geertruidenberg? 2)

8

In hoeverre zijn er genoeg instrumenten om foute corporatiebestuurders aan te pakken?

1) https://www.tubantia.nl/dinkelland/klokkenluider-meldt-misstanden-corporatie-mijande-ministerie-grijpt-in~a1741578/

2) https://www.geenstijl.nl/3593411/wooncorpmeneer_doet_een_rogervanboxteltje_/

Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 6010 )

Publicatiedatum
12 November 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl