Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteitenHet bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20756

2018Z20756

Vragen van de leden Beertema, De Roon, Bosma en Fritsma (allen PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten (ingezonden 12 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten, onder meer naar de Technische Universiteit Delft? 1) 2)

2

Om welke opkomende en 'dual use'-technologieën gaat het in het geval van Delft?

3

Zijn de veiligheidsdiensten op de hoogte van de aanwezigheid van Chinese studenten en3

wetenschappers die naar Nederland komen om de eigen Chinese militaire systemen en technologieën verder te ontwikkelen in opdracht van het Volksbevrijdingsleger (PLA)?

4

Hoe stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vast of Chinese studenten en wetenschappers op academische gronden naar Nederland komen of dat ze naar Nederland komen in opdracht van de PLA voor de hier aanwezige opkomende en ‘dual-use’-technologieën?

5

Bent u bereid om Chinese studenten en wetenschappers die opteren voor Nederlandse universiteiten waar gewerkt wordt met opkomende en 'dual use'-technologieën te weren van Nederlandse universiteiten? Zo nee, waarom niet?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1275976/chinese-militaire-onderzoekers-doen-kennis-op-aan-westerse-universiteiten

2) https://www.ft.com/content/ebe95b76-d8cc-11e8-a854-33d6f82e62f8


Gerelateerd

Het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Het bericht dat een Chinese geneticus van het Erasmus MC werkt voor de Chinese politie

Kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet- westerse) allochtonen in Nederland

Het voornemen van Italië om zich aan te sluiten bij het Chinese Belt and Road investeringsprogramma

De aanval van het Israëlische leger op Palestijnse betogers langs de grens tussen Gaza en Israël

De veroordeling van de Chinese voorganger Wang Yi

Chinese censuur op niet-Chinese video’s en commentaren op Youtube

Het bericht ‘Oeigoeren in Europese landen worden onder druk gezet door de Chinese overheid’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl