Tweedemonitor / Kamervraag / De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in NederlandDe intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20652

2018Z20652

Vragen van de leden Becker en Koopmans (beiden VVD) aan de ministers van Sociale zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over de intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland (ingezonden 9 november 2018)

1

Kent u het bericht "Turkse ambassadeur in Nederland wil samenwerken voor integratie en tegen polarisering"? 1)

2

Wat vindt u van de doelstelling van de Turkse ambassadeur om de "Turkse gemeenschap" in Nederland samen te brengen teneinde gezamenlijk te werken aan een betere integratie? Heeft u de Turkse ambassadeur hierover al gesproken en is u bekend hoe hij dit wil aanpakken?

3

Deelt u de mening dat het onwenselijk kan zijn wanneer de Turkse ambassadeur een centrale rol speelt of beoogt te spelen in de integratie van Nederlanders met een Turkse achtergrond, mede gelet op de visie van president Erdogan dat zij als "Turkse onderdanen" loyaal zouden moeten zijn aan Turkije?

4

Hoe beoordeelt u de inzet van de Turkse ambassadeur dat hij medewerkers van consulaten en ambassades wil laten samenkomen om "de ware kracht van de tradities en waarden van de Turkse cultuur aan de Nederlandse vrienden te laten zien en opnieuw te vertellen"?

5

Is u bekend of de Turkse ambassade al initiatieven heeft genomen of heeft aangekondigd om de "Turkse gemeenschap in Nederland" samen te brengen? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u dit nagaan?

6

Bent u bereid een gesprek met de Turkse ambassadeur te voeren over het belang van de Nederlandse waarden en cultuur voor Nederlanders met een Turkse achtergrond en het verstorende effect dat ongewenste beïnvloeding vanuit Turkije daar op kan hebben? Wilt u daarbij tenminste aan de orde stellen: 1) de onwenselijkheid van het sturen van politieke brieven vanuit de regering-Erdogan aan Nederlanders met een Turks paspoort, 2) de komst van Turkse politici voor campagneactiviteiten naar Nederland en 3) het financieren van Turkse weekendscholen in Nederland?

1) www.dutchturks.nl/Turkse-ambassadeur-in-Nederland-wil-samenwerken


Gerelateerd

De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

De dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Strijdigheid van bepalingen van de verordening Re-integratie en loonkostensubsidie van de gemeente Teylingen en andere ISD-gemeenten met de Participatiewet op het onderdeel van de beperking uren loonkostensubsidie

Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

Mogelijke Chinese spionage bij Europese instellingen via de ambassade van Malta

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl