Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’Het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20640

2018Z20640

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’ (ingezonden 9 november 2018)

1

Kent u het artikel 'Rode Kruis: stop met filmen, ga liever helpen'? 1)

2

Herkent u het door het Rode Kruis geschetste probleem dat steeds vaker mensen hun mobieltje trekken terwijl er ernstige ongelukken plaatsvinden?

3

Deelt u de mening dat dit ongehoord gedrag is, dat dit een veroorzaker van nog meer vertraging is en kan leiden tot nog meer ongelukken?

4

Zijn de 25 boetes die door de politie tijdens een ongeluk op de A58 op 4 augustus 2018 zijn uitgedeeld aan mensen die tijdens het autorijden het ongeluk filmde volgens u afdoende? Schrikken ze genoeg af of is er meer nodig?

5

In hoeverre wordt de politie door dit gedrag gehinderd in het bieden van hulp en ondersteuning aan slachtoffers?

6

In hoeverre wordt de privacy van slachtoffers door het toedoen van deze filmende omstanders geschonden? Welke (civiel) rechtelijke consequenties kan dit hebben?

7

Gaat u hier tegen optreden? Zo ja, welke wetgeving of handhaving is hiervoor nodig of voorhanden? Heeft u hier de juiste instrumenten voor?1) NOS.nl, 6 november 2018: https://nos.nl/artikel/2258098-rode-kruis-stop-met-filmen-van-ongelukken-ga-liever-helpen.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’

Het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'

Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’

Het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maanden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl