Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’Het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20134

2018Z20134

Vragen van de leden Ronnes en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’(ingezonden 6 november 2018)

1

Herkent u de in het artikel ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’ genoemde praktijken van grondspeculatie met (landbouw-)grond? 1)

2

Klopt het dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) momenteel niet kan ingrijpen, omdat er met een ‘slimmigheidje’ wordt voorkomen dat de landbouwgronden als beleggingsobject worden gezien?

3

Wanneer gronden op papier in bezit en beheer zijn van particuliere beleggers, terwijl het feitelijk beheer wordt uitgevoerd door een derde (bijvoorbeeld een agrariër) en dus niet door de particuliere belegger, is er dan toch niet feitelijk sprake van een beleggingsobject waarmee er dus financieel toezicht nodig is? Zo nee, waarom niet?

4

Waar kunnen particuliere beleggers die zich misleid voelen door aanbieders van producten zoals in het artikel genoemd terecht, nu de producten formeel niet vallen onder het financieel toezicht van de AFM?

5

Is het waar dat u werkt aan een wetsvoorstel om beleggers beter te beschermen tegen aanbieders van dubieuze beleggingsobjecten, zoals in het artikel is vermeld? Wanneer kan de Kamer dit wetsvoorstel verwachten?

1) De Volkskrant, 27 september 2018: https://www.volkskrant.nl/economie/rijker-worden-van-landbouwgrond-gaat-het-in-amstelveen-wel-lukken-~b5987a16/


Gerelateerd

Het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan verwacht’

Het bericht dat nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet worden uitgesloten.

Transparantie en reserves bij samenwerkingsverbanden

Het verdwijnen van pinautomaten en de verminderende toegankelijkheid tot contant geld

Het bericht ‘Politie waarschuwt voor vals geld met carnaval, mogelijk via AliExpress gekocht’

De eerdere beantwoording over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl