Tweedemonitor / Kamervraag / De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse HofDe situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20014

2018Z20014

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Koopmans (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof. (ingezonden 5 november 2018)

1

Bent u bekend met de situatie van Asia Bibi nu zij nog niet is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof?

2

Bent u bereid alles in het werk te stellen om alsnog Asia Bibi vrij te krijgen in samenwerking met andere EU-lidstaten?

3

Indien Asia Bibi alsnog vrij komt, bent u dan bereid al het nodige te doen samen met andere EU-lidstaten om eraan bij te dragen dat Asia Bibi, haar familie, de advocaat en eventueel de rechters veilig Pakistan kunnen verlaten?

4

Bent u zo nodig bereid hen in Nederland een (tijdelijk) veilig onderkomen te bieden mogelijk via het Shelter City-programma?

5

Bent u bereid om samen met andere EU-lidstaten er alles aan te doen om bij de Pakistaanse overheid er op aan te dringen bescherming te bieden aan christenen, christelijke scholen en kerken?


Gerelateerd

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Het verlenen van asiel aan Asia Bibi

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl