Tweedemonitor / Kamervraag / Export van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-ArabiëExport van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-Arabië

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19559Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingen over export van «dual use»-goederen en wapens naar Saudi-Arabië (ingezonden 31 oktober 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Nederlandse export naar Saudi-Arabië grijs gebied»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat er op dit moment 94 exportcontracten voor «dual use-«goederen aan Saudi-Arabië lopen, voor in totaal 136 miljoen euro, die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3

Kunt u aangeven wat voor producten dit betreft en hoe uitgesloten is dat deze goederen ingezet (kunnen) worden in de oorlog in Jemen of voor interne repressie?

Vraag 4

Zijn u, naast communicatieapparatuur voor Saudische tanks, nog andere voorbeelden bekend van export van niet-vergunningplichtig materieel dat voor militaire doeleinden of interne repressie ingezet kan worden? Zo ja, welke betreft dit?2

Vraag 5

Klopt het dat er geen wapens meer van Nederland naar Saudi-Arabië worden geëxporteerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u een overzicht geven, op dezelfde wijze als eerder is gedaan,3 van de export door Nederland van militair materieel en van afgegeven vergunningen voor de export en doorvoer van militair materieel aan Saudi-Arabië sinds 15 januari 2016?


X Noot
1

Nederlandse export naar Saudi-Arabië grijs gebied, https://nos.nl/artikel/2257064-nederlandse-export-naar-saudi-arabie-grijs-gebied.html, 30 oktober 2018.

X Noot
2

Brief van de regering over uitvoering van de motie over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054–298.html, 1 juni 2018.

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 1472


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl