Tweedemonitor / Kamervraag / De recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad AirportDe recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19403

2018Z19403

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ingezonden 30 oktober 2018)

1

Op welke manier zal Lelystad Airport Schiphol ontlasten, zoals in de factsheet Luchthavenbesluit Lelystad AirPort wordt vermeld? 1)

2

Wordt bedoeld dat ook omwonenden rond Schiphol worden ontlast? Zo ja, op welke manier zullen zij van een last ontdaan worden door de opening van Lelystad Airport?

3

Is het waar dat er geen krimp op Schiphol zal plaatsvinden door de verplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport?

4

Is het waar dat er ook geen vermindering van de huidige overlast zal zijn door de opening van Lelystad Airport? Zo ja, waarom wordt er dan gerefereerd aan het ontlasten? Zo nee, waarop baseert u dit?

5

Is het waar dat het de bedoeling is dat de capaciteit die vrij komt op Schiphol door de verplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport weer gevuld wordt met nieuwe vluchten? Is het waar dat dit vooral intercontinentale vluchten zijn en dus grotere zwaardere toestellen die meer herrie maken? Zo ja, waarom wordt er dan gerefereerd aan het ontlasten van Schiphol?

6

Als er geen sprake is van het ontlasten van de omwonenden van Schiphol doordat de overlast niet vermindert, in hoeverre is de factsheet dan een eerlijke voorstelling van zaken?

7

Bent bereidt de factsheet aan te passen en duidelijk te maken dat de omwonenden van Schiphol niet gaan profiteren van de opening van Lelystad Airport?

1) Factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport, 24 oktober 2018 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/10/24/factsheet-luchthavenbesluit-lelystad-airport )


Gerelateerd

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

De stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

Schiphol en Lelystad Airport

Het bericht dat de vliegroutes voor Lelystad Airport gewijzigd zijn tijdens de lopende zienswijzenprocedure

Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden

Het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl