Tweedemonitor / Kamervraag / Het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorgHet fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19196

2018Z19196

Vragen van de leden Hermans, Arno Rutte en De Lange (allen VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg (ingezonden 26 oktober 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ’Aantal ZZP’ers in de zorg neemt sterk toe’? 1)

2

Hoe duidt u deze ontwikkeling in het licht van het grote arbeidsmarktvraagstuk in de zorg?

3

Zijn er nog andere redenen bekend naast werkdruk, administratieve lasten en omstandigheden binnen de organisatie, waarom mensen kiezen zelfstandige zonder personeel (zzp’er te worden? Welke redenen zijn in welke sector de belangrijkste?

4

Welke administratieve lasten worden met name bedoeld om de overstap naar het zzp-schap te maken? Waarom gelden bepaalde administratieve handelingen wel voor mensen die vast in dienst zijn en niet voor mensen die als zzp’er in de zorg werken?

5

Deelt u het uitgangspunt dat voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, of dat nu in de GGZ, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg is, het niet mag uitmaken of zij zorg krijgen van iemand die in dienst is bij de zorgorganisatie of een zelfstandige? Hoe wordt de kwaliteit van zorg gegarandeerd, ongeacht het dienstverband?

6

Deelt u de mening dat juist voor bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met een handicap iedere dag hetzelfde gezicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ervaren kwaliteit van de zorg? Zo ja, op welke wijze kan dit worden geborgd met de inzet van vele zzp’ers?

7

Deelt u de mening dat de inzet van vele zzp’ers in één team kan leiden tot mindere kwaliteit van zorg en afnemende patiëntveiligheid, omdat de teamleden onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld of zzp’ers ervoor kiezen meerdere diensten achter elkaar te draaien? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u al in gesprek met de diverse zorgsectoren om scenario’s te ontwikkelen hoe met de groei van het aantal zzp’ers wordt omgegaan en wat voor consequenties dit heeft op de continuïteit van de zorg en de werkdruk voor het vaste personeel. Zo ja, kunt u inzicht geven in de resultaten en oplossingsrichtingen. Zo nee, waarom niet en gaat u dit alsnog doen?

9

Wat doet u om ervoor te zorgen dat personeel in loondienst bij zorginstellingen niet onder de werkdruk bezwijkt nu het aantal onprettige diensten en onderbezetting verder toenemen?

10

Wat zijn redenen voor mensen die werken in de zorg om juist niet als zelfstandige verder te gaan?

11

Wat gaat u eraan doen om de uitstroom van verpleegkundigen en de overstap naar het zzp-schap een halt toe te roepen?

12

Klopt de bewering dat het de zzp-vertegenwoordigers niet lukt om met werkgevers in de zorg in gesprek te komen over de problemen die mensen die besluiten zelfstandig door te gaan ervaren? Zo ja, bent u bereid de werkgevers daarop aan te spreken? Zo nee, wat voor gesprekken worden hierover gevoerd?

13

Kunt u in dit kader een stand van zaken geven van de uitvoering van het programma Ontregel de zorg?1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/snelle-toename-zorg-zzp-ers-leidt-tot-problemen-bij-ziekenhuizen-en-zorginstellingen~b3727e50/


Gerelateerd

Het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

Het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

Zzp’ers zonder schuldhulp

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

Het bericht ‘Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst’

Het bericht ‘Honderd Cubanen lopen illegale mars voor homorechten: 'Historisch moment'’

Het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlopen’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl