Tweedemonitor / Kamervraag / De mogelijke komst van een schaliegasfabriek in RotterdamDe mogelijke komst van een schaliegasfabriek in Rotterdam

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19156

2018Z19156

Vragen van de leden Akerboom en Teunissen (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de mogelijke komst van een schaliegasfabriek in Rotterdam. (ingezonden 25 oktober 2018)

1

Kent u het bericht 'Chemieconcern Ineos overweegt miljardeninvestering en fabriek in Rotterdam'? 1)

2

Is het waar dat het Britse concern mogelijk een grote schaliegasfabriek in Rotterdam wil bouwen?

3

Erkent u dat voor de winning van schaliegas zeer veel giftige chemicaliën nodig zijn, en dat schaliegaswinning grote risico’s heeft voor natuur, milieu en omwonenden? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat het tegenstrijdig is dat Nederland een verbod op het winnen van schaliegas heeft ingesteld, maar dit vervolgens wel mogelijk gaat importeren? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat het importeren van schaliegas haaks staat op de internationale klimaatafspraken en de noodzaak om het gebruik van fossiele energiebronnen af te bouwen? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u aangeven hoeveel schaliegas jaarlijks in de fabriek verwerkt zal worden en welke CO2-uitstoot hiermee gepaard gaat (inclusief het transport van het schaliegas)? Zo nee, waarom niet?

7

Is het waar dat het Britse concern het schaliegas wil gebruiken voor plasticproductie?

8

Deelt u de mening dat de plasticsoep een groot probleem is en we juist minder in plaats van meer plastic moeten gaan produceren? Zo nee, waarom niet?

9

Deelt u de mening dat de maximaal 500 banen die de fabriek oplevert niet opwegen tegen de impact op het milieu die de fabriek heeft? Zo nee, waarom niet?

10

Deelt u de mening dat een schaliegasfabriek gericht op plasticproductie niet past in een land dat de ambitie heeft om circulair, aardgasvrij en CO2-neutraal te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

11

Kunt u aangeven of er op dit moment gesprekken lopen tussen Nederlandse overheden met chemieconcern Ineos en of er al beslissingen zijn genomen? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?

12

Bent u bereid zich tegen de komst van de schaliegasfabriek uit te spreken? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.rijnmond.nl/nieuws/amp/170373/Chemieconcern-Ineos-overweegt-miljardeninvestering-en-fabriek-in-Rotterdam


Gerelateerd

De mogelijke komst van een schaliegasfabriek in Rotterdam

Het bericht dat INEOS via kindermarketing het draagvlak voor schaliegas probeert te vergroten

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

De vestiging van een fabriek voor bio kerosine

Het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek

Het onzekere Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven door klimaatmaatregelen

Het artikel ‘IJmuiden grijpt naast nieuwe milieuvriendelijke staalfabriek’

Het bericht 'Mondkapjes blijven ‘made in China’, Arnhemse fabriek mag nog steeds geen medische mondkapjes maken'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl