Tweedemonitor / Kamervraag / Aanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke LuchtmachtAanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke Luchtmacht

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19155

2018Z19155

Vragen van de leden Karabulut (SP) en Belhaj (D66) aan de staatssecretaris van Defensie over aanhoudend gebruik chroom-6 bij de koninklijke Luchtmacht(ingezonden 25 oktober 2018)

1

Klopt het dat sinds 2012 High Solid Primer, een grondverf, bij de Nederlandse luchtmacht wordt gebruikt en dat deze verf een dubbele hoeveelheid chroom-6 bevat dan een eerder gebruikte verf? 1) Zo nee, hoe zijn dan de feiten?

2

Herinnert u zich uw belofte dat u ‘zal bezien of gezamenlijk met bondgenoten naar oplossingen kan worden gezocht’? 2) Heeft u dat inmiddels gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de stand van zaken?

3

Is het waar dat België geen chroom-6 meer gebruikt, zoals kan worden afgeleid uit de beraadslagingen van het Belgische parlement? Zo nee, hoe zijn dan de feiten? 3) Was u bekend met de Belgische positie en wat is uw oordeel hierover?

4

Is het tevens waar dat Noorwegen grondverven gebruiken zonder chroom-6? 4) Zo nee, wat zijn dan de feiten?

5

Wat weerhoudt u ervan de verf of verven die in Noorwegen en België worden gebruikt ook te gaan gebruiken? Kunt u melden wat de verhoging van de kosten in gebruik en onderhoud zal zijn als u chroom-6-vrije verf zou gaan gebruiken?

6

Is het waar dat u werkt aan een roadmap om chroom-6-vrije verf te gaan gebruiken? Wanneer voorziet dit plan in het gebruik van chroom-6 vrije verf bij Defensie?

7

Kunt u de Kamer de technische gegevens doen toekomen van het gebruik van de huidige coatings met de dubbele hoeveelheid Chroom-6? Voldoet Defensie aan de door Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestelde grenswaarde?

8

Wat is er gedaan met de door defensiemedewerkers en interne arbodienst geuite zorgen over de aanwezigheid van een dubbele hoeveelheid chroom-6 in de coatings?

9

Klopt het beweerde dat het personeel is geïnstrueerd om de verf dunner te spuiten om risico’s te verminderen waardoor de hoeveelheid chroom-6 ongeveer gelijk blijft? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de signalen van het defensiepersoneel dat dit niet het geval zou zijn?

10

Is het waar dat indien er geen gecertificeerde verf gebruikt wordt, men niet mag vliegen? Is het tevens waar dat de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) dit bepaalt? 5) Zo ja, betekent dit dat indien niet voldaan wordt aan de regelgeving van de MLA men per definitie en onder geen beding mag vliegen?

11

Kunt u aangeven om wat voor soort ‘bureaucratie’ het gaat als gesteld wordt dat ‘gesprekken over een alternatief zijn stilgevallen’ en besloten is geen vervolgonderzoek te starten? Zo ja, betreft het hier een gebrek aan afstemming of een gebrek aan middelen of personeel? 6)

12

Bent u bereid deze en eerder door ons gestelde vragen over chroom-6 voor het algemeen overleg Chroom-6 bij Defensie op 7 november 2018 te beantwoorden? 7)

1) Dubbel zoveel giftig chroom-6 in nieuwe verf Defensie, Nieuwsuur, 21 oktober 2018

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2255843-dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-nieuwe-verf-defensie.html

2) Kamerstuk 34 775-X, nr. 133, Brief 28 juni 2018

‘Omdat we hierbij afhankelijk zijn van onder andere buitenlandse leveranciers van materieel zullen we bezien of gezamenlijk met bondgenoten naar oplossingen kan worden gezocht.’

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-X-133.html

3) Verslag van de Commissie voor de landsverdediging Belgisch Parlement, d.d. 18 maart 2015 https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic119x.pdf en verslag van de Commissie voor de Landsverdediging 27 juni 2018. https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/54/ic936x.html . Zowel uit het verslag van de Belgische Commissie voor Landsverdediging van 18 maart 2015 als uit het verslag van 27 juni 2018 blijkt dat de Belgische regering aangeeft geen chroom-6 meer te gebruiken maar een alternatieve verf heeft gevonden. Zie antwoord op vragen van Alain Top, Belgisch kamerlid, d.d. 18 maart 2015 van de Belgische minister Steven Vandeput; “De Belgische Defensie heeft inderdaad ooit met verven gewerkt die chroom-6 bevatten. De stof werd in alle schilderwerkplaatsen gebruikt waar bescherming tegen corrosie van systemen vervaardigd uit metaal nodig was. Eind jaren negentig, toen al, werd het gebruik van chromaathoudende grondlagen volledig gebannen voor landsystemen en vervangen door chromaatvrije grondlagen. Voor sommige andere systemen, zoals vliegtuigen, konden die vervangers tot in 2013 echter niet het vereiste beschermingsniveau tegen corrosie bereiken. Sinds 2013 heeft de verfindustrie wel een gelijkwaardige vervanger voor chroomhoudende grondlagen in productie. Die gebruiken wij ook vandaag.”

Op 27 juni 2018 werden eveneens vragen gesteld over chroom-6 door Alain Top aan minister Vandeput waarbij hij antwoordde; “Voor vliegtuigen bestonden er tot 2013 geen vervangende producten die het vereiste beschermings­niveau tegen corrosie konden bereiken. Pas sinds 2013 heeft de verfindustrie een gelijkwaardige vervanger. Deze wordt dan ook sinds 2014 door Defensie aangewend. Vandaag worden dus geen chromaathoudende verven meer toegepast bij Defensie.”

4) Dubbel zoveel giftig chroom-6 in nieuwe verf Defensie, Nieuwsuur, 21 oktober 2018

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2255843-dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-nieuwe-verf-defensie.html

5) Nieuwsuur, 21 oktober 2018

6) Nieuwsuur, 21 oktober 2018

7) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z17142.html


Gerelateerd

Aanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke Luchtmacht

Het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is

De berichten dat er opnieuw chroom-6 is gevonden op trams in Amsterdam en Utrecht

Het mogelijk gebruik van Chroom-6 in de PI Ter Apel

Het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’

Het bericht ‘Chroom-6 verf aangetroffen op speedboten Koninklijke Marine’

Het onderhoud aan de vuurtoren te Egmond aan Zee, waarbij mogelijk chroom 6 is vrijgekomen

Landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl