Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragenHet bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19057

2018Z19057

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen. (ingezonden 23 oktober 2018)

1

Klopt het bericht dat woningcorporaties geen subsidies voor duurzame energie op grond van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) mogen aanvragen? Hoe is het dan mogelijk dat andere corporaties wel gebruik hebben kunnen maken van de SDE+? 1)

2

Klopt het dat de productie en levering van elektriciteit aan derden buiten het werkterrein van corporaties valt? Hoe verhoudt deze passage zich tot de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waar staat dat het plaatsen van zonnepanelen valt onder “het verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, zoals bedoeld in artikel 45(2), sub c Woningwet”.’ 2)

3

Bent u bereid om met de Autoriteit Woningcorporaties, RVO, Dunavie en Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, om tafel te gaan om te zorgen dat voor alle corporaties dezelfde regels gelden, waardoor ook corporate Dunavie in aanmerking kan komen voor subsidie via de SDE+? Wilt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten?

4

Bent u bereid om bij de evaluatie van de Woningwet deze kwestie te betrekken, zodat het voor huurders en woningcorporaties makkelijker wordt om duurzaam energie op te wekken? Wanneer wordt de evaluatie naar de Kamer gestuurd?

1) https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16988/autoriteit-woningcorporaties-verbiedt-sde-subsidie-voor-woningcorporatie-dunavie

2) https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/woningwet-blokkeert-subsidie-voor-zonnepanelen-voor-woningcorporaties.html


Gerelateerd

De fiscale straf voor woningcorporaties

Het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

Maatwerk voor huurders bij Vestia

Het verdwijnen van kleine woningcorporaties

Het bericht ‘Woningcorporaties vragen te weinig geld voor luxere woningen’

De berichten ‘NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren’ en ‘Woningcorporaties worden al streng genoeg gecontroleerd’

Het bericht dat de financiële positie van woningcorporaties hun publieke taak bedreigt

Investeringen door woningcorporaties

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl