Tweedemonitor / Kamervraag / Het feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelenHet feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19055

2018Z19055

Vragen van de leden Amhaouch, Van den Berg en Von Martels (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelen (ingezonden 23 oktober 2018)


1

Kent u het bericht ‘Belgen kapen Nationaal Icoon van ASML’? 1)

2

Wat vindt u ervan dat, ondanks dat de Nederlandse overheid een kernafvalarme productiemethode van medische isotopen (Lighthouse) uitriep tot Nationaal Icoon en Nederland een vooraanstaande positie in de productie van medische isotopen heeft, de ontwikkeling van het project toch over de grens naar België verdwijnt?

3

Zal Lighthouse de status van Nederlands Icoon behouden nu de ontwikkeling van het project over de grens verdwijnt? Zo ja, hoe zal dat nu in de praktijk eruit gaan zien?

4

Wat is de reden dat het project Lighthouse tot op heden geen investering kon krijgen in Nederland?

5

Via welke financiële instrumenten is geprobeerd de investering los te krijgen en waarom lukte dat niet? Zijn er voldoende geschikte financiële instrumenten in Nederland om dit soort investeringen los te krijgen?

6

Lag het in het vooruitzicht dat op termijn het wel zou lukken om een investering rond Lighthouse in Nederland rond te krijgen?


7

Was de Nederlandse regering op de hoogte dat België ook interesse had in het project en was de inschatting dat België op korte termijn zou kunnen gaan toehappen? Zo ja, sinds wanneer kwamen deze signalen?

8

Kunt u aangeven welke afspraken België gemaakt heeft voor levering van molybdeen-99 aan hun ziekenhuizen en welke mogelijkheden u ziet dat Nederland ook afspraken maakt met betrekking tot het leveren van molybdeen-99?

9

Voldoen de afspraken tussen Lighthouse en de Belgische overheid aan de regels voor het geven van staatssteun?

10

Heeft het besluit tot ontwikkeling in België gevolgen voor op welke manier de technologie in Nederland straks kan worden toegepast? Zo ja, welke?


11

Welke samenwerking had precies kunnen ontstaan tussen Lighthouse en Pallas? Kunt u aangeven in hoeverre de komst van Lighthouse net over de grens gevolgen kan hebben voor het aantrekken van een investeerder in Pallas?

12

Wat is de stand van zaken rond investeringen van andere projecten die zijn uitgeroepen tot Nationale Iconen? Bestaat hier ook het risico dat deze over de grens zullen worden ontwikkeld?

1) https://fd.nl/achtergrond/1274062/belgen-kapen-innovatieve-asml-productie-isotopen-van-nederland


Gerelateerd

Het feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelen

Het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'

Pallas en het Lighthouse project

De gevolgen van het inreisverbod van de Verenigde Staten voor werknemers van ASML

Het nieuws dat een farmaceut een diagnosemiddel voor prostaatkanker plots driemaal zo duur maakt

Het bericht dat Noord-Holland opheldering eist over uitspraken Wiebes over Pallas-reactor

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

Het faillissement van Huize de Berg

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl