Het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

2018Z19052

Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering' (ingezonden 23 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'? 1)


2

Klopt het dat alleen al in Turkije in 2016 en 2017 tegen de voorwaarden voor het ontvangen van bijstand in, voor 17 miljoen euro aan onvermeld vermogen en dus uitkeringsfraude is aangetroffen?


3

Wat is het totale aangetroffen fraudebedrag en het totale ingevorderde en terugbetaalde bedrag in de afgelopen vijf jaar uitgesplitst naar land waar vermogensonderzoeken zijn verricht en in hoeveel gevallen is de uitkering stopgezet?


4

Wanneer ziet u nu eens in dat mede door uw nalatig en laf politiek handelen buitenlandse uitkeringsfraudeurs massaal wegkomen, terwijl ondertussen overheidsinstanties Nederlanders wel altijd weten te vinden bij onregelmatigheden?


5

Bent u bereid om ter bescherming van onze verzorgingsstaat de massale uitkeringsfraude onder met name niet-westerse profiteurs adequaat aan te pakken en derhalve ervoor te zorgen dat buitenlandse uitkeringsfraudeurs worden opgepakt en samen met hun familie het land worden uitgezet?

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2255954-miljoenen-aan-buitenlands-bezit-verzwegen-bij-aanvraag-uitkering.html

Indiener(s)Tweedemonitor