Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’Het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19050

2018Z19050

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’. (ingezonden 23 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor de crisis’? 1)

2

Wat is de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie gemeten in uren van mannen tussen de 25 en 45 jaar?

3

Wat zou de reden kunnen zijn dat vooral bij alleenstaande mannen van 25 tot 45 jaar de arbeidsdeelname lager ligt dan tien jaar geleden?

4

Hangt de lagere arbeidsdeelname samen met een hogere deelname aan scholing?

5

Vertaalt de vijf procentpunt lagere arbeidsdeelname zich in een hogere werkloosheid, of trekt een grotere groep zich terug van de arbeidsmarkt?

6

Is er meer bekend over de achtergrondkenmerken van mannen tussen de 25 en 45 jaar en de ontwikkeling daarvan? Hoe heeft het opleidingsniveau zich over de laatste tien jaar ontwikkeld? Wonen zij vaker of juist minder vaak samen dan tien jaar geleden? Hebben zij vaker of minder vaak kinderen?

7

Is de verwachting dat de arbeidsdeelname in deze groep weer verder zal aantrekken, of is de verwachting dat de arbeidsdeelname structureel lager zal liggen dan voor de crisis? Kan dit een permanent effect zijn van de crisis?

8

Wat is de ontwikkeling van mannen in deze leeftijdsgroep in de bijstand-, de Werkloosheidswet (WW)- en arbeidsongeschiktheidsregelingen? Herkent u het beeld dat ziekte vaker een reden is om niet te kunnen werken?

9

Wat zouden beleidsopties zijn om de arbeidsdeelname onder deze groep te verhogen?

10

Is deze daling van arbeidsparticipatie van jonge mannen ook zichtbaar in andere Europese landen?


11

Zouden mogelijke verklaringen die Mankiw noemt voor de Verenigde Staten, zoals afnemende baankansen voor laagopgeleiden door technologische verandering en globalisering, ook een verklaring kunnen zijn voor de daling in Nederland? 2)

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/arbeidsdeelname-mannen-25-tot-45-lager-dan-voor-crisis

2) https://www.nytimes.com/2018/06/15/business/men-unemployment-jobs.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Genderspecifieke gezondheidszorg.

Het bericht ‘Nieuwe probleemgroep: meer jonge mannen kunnen of willen niet werken’

Gendersensitieve zorg en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).

Het bericht 'RyanAir reveals worst gender pay gap in airline industry'

Mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl