Tweedemonitor / Kamervraag / Ryanair die basis Eindhoven sluitRyanair die basis Eindhoven sluit

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19044

2018Z19044

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Ryanair die basis Eindhoven sluit (ingezonden 23 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Thyssen wijst Ryanair terecht, maar kan niet ingrijpen’ 1) en met de Nederlandse deelname aan de alliantie voor een betere positie voor luchtvaartpersoneel?

2

Bent u het eens met de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, dat ook Ryanair zich moet houden aan nationale wet- en regelgeving aangaande het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht op het moment dat er sprake is van arbeidscontracten die betrekking hebben op werknemers die in en/of vanuit Nederland hun werkzaamheden verrichten en in Nederland woonachtig zijn? Zo ja, bent u bereid om de Nederlandse wet- en regelgeving aangaande het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht te handhaven? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u bereid om een illegaal collectief ontslag of een illegale collectieve overplaatsing te voorkomen voordat Ryanair haar basis op vliegveld Eindhoven sluit per 5 november 2018, door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij Ryanair te laten handhaven op het Nederlands recht rondom sluiting van een onderneming, waaronder op adequate informatievoorziening aan de werknemers en een sluitingsvergoeding voor het getroffen cabinepersoneel en de piloten? Zo nee, waarom niet?

1) DeStandaard.be, 19 september 2018, ‘Thyssen wijst Ryanair terecht, maar kan niet ingrijpen’ (http://www.standaard.be/cnt/dmf20180919_03762127)


Indiener

Gijs van Dijk (PvdA)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


descriptionAccess ( 5723 )

Publicatiedatum
23 Oktober 2018Gerelateerd

De berichten dat Ryanair passagiers toch een schadevergoeding moet betalen

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Ryanair die basis Eindhoven sluit

De oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht

Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’

Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Het bericht dat bouwers moeten bijdragen aan de toekomst van de stad Eindhoven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl