Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Amper controle zwendel’Het bericht ‘Amper controle zwendel’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19003

Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Amper controle zwendel» (ingezonden 22 oktober 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Amper controle zwendel»?1

Vraag 2

Klopt het dat naar schatting 20 tot 30 procent van de Turken in de bijstand in Nederland fraudeert en door het uitblijven van controles weinig te vrezen hebben en massaal wegkomen met bijstandsfraude?

Vraag 3

Bent u bereid gemeenten te verplichten te handhaven op de vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand en gemeenten die weigeren te controleren te korten op het gemeentefonds? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wanneer gaat u er nu eens eindelijk voor zorgen dat uitkeringsfraudeurs niet meer weg kunnen komen en alles in het werk stellen om het fraudebedrag tot de laatste cent plus boete en wettelijke rente terug te vorderen en dat vorderingen niet meer kunnen verjaren?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de massale uitkeringsfraude onder niet-westerse profiteurs keihard moet worden aangepakt? Zo ja, wanneer gaat u ervoor zorgen dat deze figuren worden opgepakt, hun recht op bijstand in Nederland voor het leven verliezen en het land moeten worden uitgezet?


X Noot
1

Telegraaf, 20 oktober 2018


Indiener

Léon de Jong (PVV)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 5722 )

Publicatiedatum
23 Oktober 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl