Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’Het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18907

2018Z18907

Vragen van de leden Groothuizen en Bouali (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’ (ingezonden 19 oktober 2018)

1

Kent u het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’? 1)

2

Herkent u het beeld dat het aantal minderjarige asielzoekers dat alleen naar Nederland komt en van de radar verdwijnt is verdubbeld? Deelt u de mening dat dit beeld zorgelijk is?

3

Kunt u nader ingaan op de zorgen die in dat bericht worden geuit dat een deel van deze kinderen slachtoffer wordt van criminele activiteiten zoals mensensmokkel en seksueel geweld? Hoe spant u zich in teneinde te voorkomen dat deze kinderen verdwijnen en slachtoffer worden van degelijke criminaliteit?

4

Zijn destijds na het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over dit onderwerp, alle voorgestelde maatregelen overgenomen? Zo nee, welke niet? Is het mogelijk deze maatregelen alsnog door te voeren?

5

Hoe verklaart u dat ondanks de genomen maatregelen, het aantal verdwenen jongeren niet is afgenomen? Is bijvoorbeeld gemonitord of de maatregelen de gewenste uitwerking hadden?

6

In hoeverre heeft u al eerder signalen ontvangen dat de genomen maatregelen niet tot de gewenste vermindering leidt?

7

Hoe verhoudt de huidige stand van zaken zich tot de stand van zaken die aan de orde werd gesteld in het algemeen overleg asiel- en vreemdelingenbeleid op 14 december 2017? Zijn er sindsdien extra maatregelen genomen? In hoeverre is er sindsdien verbetering dan wel verslechtering zichtbaar geweest?

8

Wat vindt u van de suggesties van Defence for Childeren voor nog kleinschaliger opvang en het instellen van één partij die de regie voert over alleenstaande minderjarige jongeren?

9

Ziet u nog andere oplossingen voor dit probleem? Bent u bereid zich hiervoor in te spannen?


1) https://newsdesk.moreover.com/click/?p=aHR0cHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5jb20vYXJ0aWNsZS8zNzQyMjU4MDg5Mi5odG1sP2NpZD1NVEEzT1RRNCZ1aWQ9TVRVME1qUXg&a=37422580892&f=UHJpbnQ&s=YWxlcnQ&u=ai52ZHZlbGRlbkB0d2VlZGVrYW1lci5ubA&cn=VHdlZWRlIGthbWVy&ci=107948&i=470&si=87733&e=TlJDLk5FWFQ&d=154241&t=3&h=1&k=94572&l=90084&fi=861844&ai=165710&ac=165710_1539850404732&ck=25613cf9f9707003c16ac8ee7989142f

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 19 oktober 2018 (vraagnummer2 018Z18893).


Gerelateerd

Het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’

Verdwenen minderjarige asielzoekers

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het bericht ‘2500 jonge alleenstaande asielzoekers verdwenen’

Het bericht ‘VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's’

Het bericht '1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang'

De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel

De berichten ‘Studie Nederlands dreigt te verdwijnen door studententekort’ en ‘Studie Nederlands is alleen in het buitenland populair’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl