Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’Het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18904

2018Z18904

Vragen van het lid Sienot en Schonis (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’ (ingezonden 19 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het artikel “TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op? 1)

2

Kunt u aangeven welke rol het kabinet als tenderverlener speelt in deze contracten?

3

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitrol van windparken op zee indien Tennet en HEP er niet uit komen?

4

Welke inzet pleegt u om te voorkomen dat dergelijke ontwikkelingen niet de uitrol van windparken op zee zullen belemmeren?1) https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108792/TenneT-zegt-miljoenencontract-380kv-lijn-met-Heijmans-op-project-loopt-vertraging-op


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl